Toplumsal Duyarlılık Programı

Todup 2008-2009 Sunumları

A1- İNSANLIĞA RAĞMEN- Nazi döneminde hekim olmak

A2- GRUP MULANBU- Çocuk Gözüyle Hekim ve Sağlık ve Prof. Dr. Yusuf İzzettin BARIŞ ile bir söyleşi

A3- KRONİK HURAFELER- Halk arasında sağlıkla ilgili uygulamalarda yapılan hataların ve yanlış bilinen tedavi yöntemlerinin saptanması, düzeltilmesi

B1- HAT-3- Umuttepe ulaşım sorunundaki toplu taşımadaki yetersizlikler ve yaşanan sorunları dile getirmek

B2- BAKIŞ AÇISI- Aile Hekimliği üzerine bir inceleme

B3 GRUP RESESİF - Akraba evliliklerinin toplumda çok yönlü olarak incelenmesi

C1- ÇOCUKÇA YAKLAŞIM- Çocuk polikliniğinde oyun odası düzenlenmesi

C2- GRUP ÜŞÜTÜK- KOÜ çalışanlarının soğuğun enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkileri konusundaki düşüncelerini öğrenmek

C3- GRUP TUS' U KURU- Uzmanlıklar konusunda bilgilenmek, bilgilendirmek

D1- MERAK ÜL BEŞER- İzmit merkeze bağlı Santral Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 0-6 yaş grubu 25 adet çocuğun sağlık durumları

D2- GRUP ENGELSİZ. SİNİZ- Hastanemizde tedavi olan fiziksel engelli hastaların hastanemiz sınırlarında yaşadığı ve denk geldiği sıkıntılar

D3- GRUP CANDY- MİZCE- Tip 2 diyabetli hastaların yaşam kalitesini etkileyen faktörler ve hastalıklarına ilişkin bilgi düzeyleri

E1- MUM IŞŞIĞI- KOÜ Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinin karşılaştığı problemler

E3- CLASSİS 90+3- Halkın ve sağlık çalışanlarının acil servisler hakkında bildikleri, bakış açıları, eleştirilerini ve beklentilerinin incelenmesi

F1- TODUP RADYO - 2008 yılında radyoloji servisinden hizmet alan hastaların demografik çözümlemesi ve istatistikleştirilmesi

F2- İNLEYEN NAĞMELER- Müziğin tedavideki rolü

F3- GRUP DANGER - Hekimlere uygulanan şiddet

G1- GRUP ASPİRİN - Kişilerin sağlık kuruluşuna başvuru öncesinde bilinçsiz ilaç kullanımının yaygınlığı ve nedenleri

G2- YAKINDAN KUMANDA- Televizyonun Okul Öncesi Çocuklara Etkileri

G3- ORGAN MAFYASI- İnsanları organ bağışı konusunda bilinçlendirmek ve onları organ bağışına teşvik etmek

H1- TODUP Grup PP - Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğindeki hastalar halinden memnun mu

H2- GRUP TESTOSTERON - Kocaeli ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde Aatım ve Astım Benzeri Semptom Sıklığının Araştırılması

H3-ALGOL

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors