Üroloji Anabilim Dalı

KOÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1995 yılında Prof. Dr. Ali GÖKALP tarafından kurulmuştur. Bugüne kadar otuz üroloji uzmanı mezun edilmiştir. Halen dört profesör, iki doçent ve onüç araştırma görevlisi ile hizmetimiz devam etmektedir.

Hizmet kapasitemiz ve lokalizasyonları

 • Poliklinik hizmetleri
 • Üroloji Servisi: 22 modern yataklı servisimiz Ana bina 3. Kattadır.
 • ESWL Ünitesi
 • Ürodinami Ünitesi
 • TRUS-Biopsi Ünitesi
 • Lokal Sistoskopi
 • Semen analizi

Araştırma Görevlileri Eğitim Süreci:

Tıpta uzmanlık sınavını kazanan hekim araştırma görevlisi olarak göreve başlar.

Araştırma görevlisi süresi 5 yıldır.

Araştırma görevlileri rotasyonları: Genel Cerrahi, Anesteziyoloji, Radyoloji, Nefroloji.

İmkanlar ölçüsünde tüm araştırma görevlileri, yurtiçi kurs ve kongrelere gitme konusunda desteklenmektedir.

Anabilim Dalında Temel Hizmetlerimiz

 • Üro-onkoloji
 • Kadın Ürolojisi ve Fonksiyonel Üroloji
 • Androloji
 • Endoüroloji
 • Çocuk ürolojisi

Sayfa BaşıUlusal ve Uluslararası Görevler – İşbirlikleri (2022)

Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil:

 1. Kontinans Derneği Başkanlığı
 2. Uluslar arası Kontinans Derneği Bilimsel Komite Üyeliği (Developing World Committee)
 3. Avrupa Üroloji Derneği / ESSFU associate member

Prof. Dr. Mustafa Melih Çulha:

 1. Androloji Derneği Başkanlığı (2021-2022)
 2. Ulusal Türk Androloji Kongresi Başkanlığı 2022

Doç. Dr. Önder Kara

 1. Avrupa Üroloji Derneği Genç Akademik Ürologlar Renal Kanser Çalışma Grubu Üyeliği

2022 yılında gerçekleştirilen ve devam eden Akademik Çalışmalar

 1. 26 Şubat 2022 Erektil Disfonksiyon Cerrahisi Kursu (Türk Üroloji Akademisi ve Türk Androloji Derneği İşbirliği ile)
 2. 24 Haziran 2022 Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu (Ürolojik Cerrahi Derneği işbirliği ile)
 3. İnterstisyel Sistit Hayvan Modellerinde P2X3 Reseptör Düzeyinin Değerlendirilmesi ve P2X3 Ekspresyonu ile Ağrı - Davranış İlişkisinin İncelenmesi.
 4. Deneysel Mesane kanserinde Boron Nötron Yakalama tedavisi: İntravezikal ve sistemik yaklaşım (İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiş, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı tarafından desteklenmiştir).
 5. Metastatik olmayan böbrek tümörleri nedeniyle parsiyel veya radikal nefrektomi yapılan hastalarda plazma ve idrar glikozaminoglikan düzeylerinin tanısal ve prognostik biyobelirteçler olarak değerlendirilmesi: Uluslar arası çok merkezli prospektif çalışma.

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Nazım MUTLU

Prof.Dr.Özdal DİLLİOĞLUGİL

Prof.Dr. Mustafa Melih ÇULHA

Prof.Dr. Önder KARA

Doç.Dr. Hasan YILMAZ

Doç.Dr. Kerem TEKE

Sayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors