Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile hekimliği yaş, cinsiyet ya da hastalık ayrımı yapmadan kişilere ve ailelere koruyucu ve tedavi edici birinci basamak sağlık hizmeti sunan bir uzmanlık dalıdır. Aile hekimi, bireyi her zaman bir bütün olarak ele alır, kişinin hem bedensel hem ruhsal hem de toplumsal yönleri aile hekimini ilgilendirir. Aile hekimi ve hasta arasındaki ilişki sadece hastalık zamanlarında değil sağlıkta da devam eder, aile hekimine başvurmak için hastalanmanız gerekmez. Başka bir deyişle kişiler hasta olmadan önce de onların hastalanmasını önleyici ya da mevcut hastalıklarının erken dönemde teşhis ve tedavisini sağlayıcı girişimler aile hekimliğinin kapsamındadır. Ayrıca diğer branşlar tarafından verilecek sağlık hizmetlerini koordine etmek ve gerektiğinde hastasını diğer bir branş hekimine sevk etmek de aile hekiminin görevidir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Hastanemiz Poliklinik binasında, kampüs içerisinde bulunan Medikososyal Tesislerinde ve Yahyakaptan yerleşkesindeki İrem Semt Polikliniğinde hizmet vermektedir.

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı sıra eğiticilik, araştırmacılık ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesi için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır. Aile Hekimliği uzmanlık eğitim süresi 36 ay olup bunun 18 aylık dönemini Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmiş rotasyonlar (Acil Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Seçmeli Rotasyon) oluşturmaktadır. Uzmanlık eğitimleri kapsamında devam ettirmekte olduğumuz Çarşamba ve Perşembe günleri olarak haftanın 2 günü derslerimiz mevcuttur. Çarşamba günleri planladığımız derslerimizi ilgili alanlardaki uzman sağlık profesyonelleri ve üniversitelerin akademik kadrolarından uzaktan eğitim ile almaktayız. Perşembe günleri planladığımız derslerimizi Aile Hekimliği Asistan Hekimleri olarak Türkiye Klinikleri ve American Academy of Family Physicians (AAFP) dergilerinin makalelerinden hazırlanan sunumlar ile yüzyüze yapmaktayız.

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi için Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmiş Çekirdek Eğitim ve Yeterlilik Programı: https://tuk.saglik.gov.tr/Eklenti/34104/0/ailehekimligimufredatv24pdf.pdf

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi için Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmiş rotasyonlar ve süreleri: https://tuk.saglik.gov.tr/Eklenti/43623/0/rotasyon-tablosu---20220629pdf.pdf

 

Sayfa Başı

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.T. Müge ALVUR (Anabilim Dalı Başkanı)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors