Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Doç. Savaş Ceylan’ın Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmasıyla birlikte Ekim 1994'te göreve başladı. Kasım 1995'te beyin cerrahisi hizmetleri başladı, ilk ameliyat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis edilen SSK Kocaeli Hastanesi'nde yapıldı. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi yaklaşık iki yıl prefabrik yapılarda hizmet verdi. 2002 yılı Haziran ayında inşa edilen 150 yatak kapasiteli Rotary Hastanesi'ne Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı taşındı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içinde yer alan Tıp Fakültesi Hastanesi 2005 yılı Haziran ayında inşa edilmiş olup, Nöroşirürji Anabilim Dalı halen buradaki 24 yataklı klinikte çalışmalarına devam etmektedir. Yıllık ameliyat sayısı 1200 civarında olup, bunların 1000 kadarı özellik gerektiren (A) ve (B) grubu ameliyatlardır. Yılda 500 endoskopik kafa tabanı ameliyatı yapılmaktadır.

Nöroşirurji Anabilim Dalı'nda:

  • Vasküler lezyonlardan kaynaklanan kanamalar (arteriyovenöz malformasyonlar, kavernomlar vb), Beyin ve kafatasının tüm tümörleri ve kistleri Endonazal endoskopik (endoskopik ve transkraniyal) hipofiz tümörleri ve sellar-parasellar tümörlerin cerrahisi
  • Fıtık, boyun fıtığı, spinal kanal darlığı, spondilolistezis, tüm omurilik ve omurilik tümörleri, nöropatiler (çeşitli yerlerde sinir sıkışması)
  • Beyin kanaması, kafatası kırıkları, omurilik kırıkları ve omurilik yaralanmaları

Pediatrik Nöroşirürji alt disiplininde:

Doğuştan beyin ve omurilik hastalıkları (gizli veya kese şeklinde omurilik açıklığı veya gelişim bozukluğu), doğuştan veya edinsel hidrosefali (beyinde aşırı beyin sıvısı birikmesi), doğuştan beyin kistleri, bebeklere yönelik tüm alt beyin ve omurilik cerrahi müdahaleleri ve çocuklar (tümör veya yaralanmalara bağlı durumlar).

Nöroşirürji Anabilim Dalı'nın cerrahi alt yapısı içerisinde:

  • Dijital kayıt sistemli gelişmiş operasyon mikroskobu
  • Erişkin ve pediatrik vakalarda tümör cerrahisi, hidrosefali ve kafa içi kistler için kullanılan dijital kayıt sistemli nöroendoskop setleri
  • CUSA (ultrasonik aspiratör)
  • Tümör cerrahisinde kullanılan manyetik ve kızılötesi navigasyon cihazları

Günümüz beyin cerrahisinin ileri teknolojik imkanları en etkin şekilde kullanılmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, özellikle nöroendoskopik teknikle yapılan müdahalelerde deneyim ve teknik olarak ülkemizde önde gelen merkezler arasında sayılmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir kuruluş olarak, Türkiye'nin YÖK onaylı ilk Hipofiz Araştırma Merkezi, 2547 Sayılı Kanun'un 3/j maddesindeki tanıma göre 2011 yılında kurulmuş olup, çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma düzeni olarak haftanın 5 günü ameliyat ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. (Çarşamba ve Cuma günleri iki ameliyathane).

İletişim:

0262 3038690

0262 3038614-17

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.İhsan ANIK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Mahmut Konuralp İLBAY

Prof.Dr.Volkan ETUŞ

Prof.Dr.İhsan ANIK

Doç.Dr.Burak ÇABUK

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Hamza GENÇ

Dr.Öğr.Üyesi Melih ÇAKLILISayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors