Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tarihçe:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof. Dr. Recep Bingöl tarafından kurulmuştur. 1999-2007 yılları arasında Prof. Dr. Volkan Dündar, 2007-2011 yılları arasında Prof. Dr. Recep Bingöl, 2011-2016 yılları arasında ise Prof. Dr. Aynur Karadenizli Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Halen Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevi Prof. Dr. Fetiye Kolaylı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalı akademik kadrosunda; altı profesör, bir doktor öğretim üyesi olmak üzere yedi öğretim üyesi bulunmaktadır.

1995 yılında Sopalı SSK Hastanesi laboratuvarlarında hizmet vermeye başlayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; 2005 yılında Umuttepe yerleşkesindeki hastane binasına taşınmış, yıllar içinde gelişerek rutin hasta hizmeti yanında bugün ileri moleküler biyolojik tekniklerin, hücre kültürünün, monoklonal antikor üretiminin yapılabildiği bir Anabilim Dalı haline gelmiştir.

Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji ve İmmünoloji gibi birçok farklı disiplinin ortak bir çatıda toplandığı multidisipliner bir anabilim dalı olan Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında rutin hasta hizmeti laboratuvarları yanında birçok farklı konunun çalışıldığı araştırma laboratuvarları da bulunmaktadır.

Sayfa Başı

Eğitim Ve Öğretim:

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir.

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III Tıbbi Mikrobiyoloji dersleri yanında Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji – Parazitoloji ve Oral Mikrobiyoloji derslerini de vermektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı:

Amacımız; Tıbbi Mikrobiyoloji alanında teorik bilgi birikimi ve laboratuvar becerisi kazandırmak, edindiği bilgi ve becerileri kullanarak toplumun ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bilime ve etiğe saygılı, bilimsel çözümler ve teknoloji üretebilen bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon:

 • Mikrobiyoloji Bilimi alanında klasik ve güncel bilgileri kapsayan eğitim programı çerçevesinde nitelikli bilim insanları yetiştirmek,
 • Bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalarla evrensel bilime katkıda bulunarak uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek.

Misyon:

 • Bilimsel gelişmeleri takip eden,
 • Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, bilimsel çalışmalar planlayıp yürütebilen,
 • Bilgisini ve deneyimlerini başkalarına aktarabilen,
 • Toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek Mikrobiyoloji uzmanları, bağımsız araştırmalar yapabilen geleceğin akademisyenleri ve ülkemizin teknoloji ve innovasyon alt yapısını geliştirecek araştırmacılar yetiştirmek

Sayfa Başı

Anabilim Dalı Çalışma Konuları:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak Rutin laboratuvar hizmeti yanında, araştırma konuları arasında:

 • Hastane enfeksiyon etkeni bakterilerin direnç genlerinin araştırılması ve moleküler tiplendirilmesi,
 • Francisella tularensis kültürü, serolojisi ve moleküler tanısı,
 • Enterohemorajik E.coli Stx1 ve 2, virulans genlerinin tanımlanması,
 • Anaerob bakterilerin üretilmesi, tanımlanması ve antimikrobik duyarlılık çalışmaları,
 • Antifungal duyarlılığa yönelik in vivo ve in vitro sinerji çalışmaları,
 • Bakteri ve mantar biyofilm çalışmaları,
 • Çeşitli kimyasal ve biyolojik maddelerin antibakteriyel, antifungal ve antiviral duyarlılıklarının araştırılması, Hücre kültürleri ve sitotoksitite testleri,
 • İn-house ELISA ve kit geliştirme çalışmaları yer almaktadır.
 • Ayrıca Anabilim Dalımızda hibridoma laboratuvarı kurulmuş olup hibridoma hücrelerinin üretilmesi ve monoklonal antikor üretme çalışmaları devam etmektedir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Zeki YUMUK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Fetiye KOLAYLI

Prof.Dr.Aynur YAZICI KARADENİZLİ

Prof.Dr.Sema Aşkın KEÇELİ

Prof.Dr.Fatma BUDAK

Prof.Dr.Devrim ÖZTÜRK DÜNDAR

Dr.Öğr.Üyesi Erdener BALIKÇI

Sayfa Başı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors