Görev Tanımları/Formlar

Ders Kurulu Başkanın Görev Tanımı
Danışman Öğretim Üyesinin Görev Tanımı
Dönem Koordinatörü ve Yardımcılarının Görev Tanımı
Erasmus Koordinatörlüğü Görev Tanımı
Farabi Koordinatörlüğü Görev Tanımı
İntibak Komisyonu Görev Tanımı
Mevlana Koordinatörlüğü Görev Tanımı
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Çalışma Kuralları
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Görev Tanımı
Ölçme Değerlendirme Kurulu Görev Tanımı
Probleme Dayalı Öğrenme Kurulu Görev Tanımı
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Görev Tanımı
Salon Başkanı ve Sınav Sınav Gözetmenlerinin Görevleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors