Dekanımızın Öğrecilere Mesajı...


 
Sevgili Öğrenciler,


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 26 yıl önce 1995-1996 eğitim öğretim yılında yılında 41 öğrenci ile başlayan eğitim hayatını bugün; 1. Sınıfa yeni kayıtla gelen 257 öğrenci yanı sıra tekrar alan 22 öğrenci ile birlikte 304 mevcutla devam edecektir. Diğer dönemlerde de sırasıyla, Dönem 2’de 297, Dönem 3’de 299, Dönem 4’de 257, Dönem 5’de 292, Dönem 6’de ise 317 öğrenci öğrenimlerine devam etmektedirler. Toplam 1766 öğrenciye ev sahipliği edilmektedir.

Öğretim üyesi sayımız ise; 127 profesör, 46 doçent, 64 Dr. Öğr. Üyesi ve 5 öğretim görevlisi olmak üzere 242’ dir.

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ise 7,29 olup iyi ancak henüz ideal bir sonuç olduğu kabul edilemez düzeydedir. Öğrenci sayılarının fazlalığı tercih edilmemizin gururu gibi gözükse de fiziki olanaklarımızı ciddi olarak zorlamaktadır. Ancak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde tıp fakülteleri maalesef etkili ana unsur değillerdir. Fakültemizde yine de Toplumsal Duyarlılık Projeleri, Probleme Dayalı Öğrenim, İletişim Becerileri Programı gibi küçük öğrenci gruplarında eğitimler de yapılabilmektedir.

Üniversitemizde, abone olunan online veri tabanlarından 68.079 e-derginin tam metin bilgisine erişim sağlanmakta ve 437.855 adet e-kitap, 119.676 adet basılı kitaptan faydalanılmaktadır. Fakültemiz kütüphanesinde ise 14.573 adet basılı kitap bulunmaktadır.Eğitime verilen önem sonucu Tıp Fakültemiz’ deki eğitim: Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 01.01.2024 yılına kadar akredite edilerek onaylanmıştır. Yani fakültemizde tıp eğitimi yüksek standartlara sahiptir. Bu vesile ile bu konuda emeği geçen tüm öğretim üyelerimize teşekkürlerimi sunarım.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin güçlü yanlarından biri üniversite eğitim hastanesi ile bir arada olmasıdır. Hastane koşulları açısından bakıldığında; hasta yatak sayısı 800 olan hastanemizde, yıllık yaklaşık 656 bin hastanın muayene olduğu, yıllık 33.770 bin hastanın yatış yaparak takip edildiği, yıllık 27.027 ameliyatın gerçekleştiği, hemen her anabilim dalı ve bilim dalının yer aldığı bölgenin en önemli uygulamalı sağlık merkezidir.

Modern tıp fakültelerinde verilen hizmet sadece sağlıkla sınırlı değildir. Hastaneler, hasta yakınlarının yemek yiyebilecekleri tesislerden, gazete veya kitap alabilecekleri kiosklara, arabalarını park edebilecekleri düzenli park alanlarına, refakatçilerin hastalarını bekleyecekleri medeni yerlere kadar geniş yelpaze içinde hizmet verme durumundadırlar. Bu konuda da iddialı olduğumuzu söylemem gerekir. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda kampüs alanı içinde daha konforlu yaşam alanlarına sahip olacağımızı ümit ediyorum.

Tıp fakülteleri, fiziksel koşulların iyi olduğu hastane olmanın yanı sıra, bilim üretim merkezleridir de. Tıp fakültemiz, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Deneysel ve Klinik Araştırmalar Laboratuvarı, Klinik Araştırmalar Birimi, Kök Hücre Merkezi gibi birçok araştırma merkezine de sahiptir. Eğitim ve hizmet dışında akademik faaliyetlerin en önemsediğimiz kısmı olan araştırma olanakları da öğretim üyesi ve araştırma görevlilerimizce yaygın olarak kullanılabilmektedir.

“İnsanların sağlıklı yaşatılmaları doğru tedavi edilmelerinden daha önemlidir. Dolayısıyla sağlıklı kalmak hepimizin ilk amacı olmalı ve bunun içinde hepimizin elinden gelen gayreti göstermesi gerekir.”

Yorucu hazırlıklar sonrası seçiminizi yaptınız. Kayıt yaptırarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültemizin asil üyeleri oldunuz. Bu mesleğin yüceliğini, sırlarını severek sizlere öğreteceğiz. Sizleri ülkemize ve ailelerinize iyi insan ve iyi hekim olarak armağan edeceğiz.

Hepinize başarılar diliyorum.

Yolunuz açık olsun.

Prof.Dr. N. Zafer UTKAN

DekanDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors