Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızda yılda ortalama 19500 biyopsi, 7500 sitoloji materyali incelenmektedir. İnceleme ve konsültasyon amacıyla Fakültemiz dışından gönderilen materyaller de değerlendirilmektedir.

İntraoperatif konsültasyon amacıyla dondurularak kesit alınabilmektedir.

Gerekli durumlarda olguların histopatolojik incelemelerine ek olarak, histokimyasal, immünositokimyasal ve immünohistokimyasal inceleme yapılabilmektedir.

2017 yılından itibaren FISH yönetimiyle solid tümörler için moleküler testler yapılmaya başlanmıştır.

Başka bölümlerde gerçekleştirilen ince iğne aspirasyon sitolojisi materyalleri incelendiği gibi, Radyoloji Anabilim Dalı’nda akciğer kitlelerine yapılan transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsilerinde hasta başı değerlendirme yapılmaktadır.

Jinekolojik sitoloji (servikovajinal smear), bronş lavajı ve efüzyon sıvısı olguları, sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi yöntemiyle hazırlanarak, incelenmektedir.

Vücut sıvılarının sitopatolojik incelemesi amacıyla sitospin cihazı kullanılmaktadır. Balgam, idrar, BOS, batın yıkama sıvısı… incelemeleri de yapılmaktadır.

Raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenmekte; yine biyopsilere ait parafin bloklar ve tüm lamlar arşivde saklanmaktadır.

Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıfları yanında, Diş Hekimliği, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Ebelik Bölümleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencilerine Tıbbi Patoloji dersleri verilmektedir.

Toraks Maligniteleri, Jinekolojik Onkoloji ve Genel Cerrahi Onkoloji Konseylerinin toplantılarına da katılım sağlanmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Sevgiye KAÇAR ÖZKARA (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Çiğdem VURAL

Doç.Dr. Büşra YAPRAK BAYRAK

Dr.Öğr. Üyesi Gupse TURAN

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Tuğrul ERUYAR

Dr.Öğr. Üyesi Seda DUMAN ÖZTÜRKSayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors