Ölçme-Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Tuncay ÇOLAK
Prof. Dr. Murat PEKDEMİR
Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI
Prof. Dr. Tuncay Müge ALVUR
Doç. Dr. Evren ODYAKMAZ
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Pınar DAYLAN KOÇKAYA
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors