Ölçme-Değerlendirme KuruluÖlçme Değerlendirme Kurulu Görev Tanımı


Prof. Dr. Murat ÖZTÜRKBaşkan
Dr. Öğr. Üyesi Pınar DAYLAN KOÇKAYABaşkan Yardımcısı
Prof. Dr. Murat PEKDEMİR Üye
Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI Üye
Prof. Dr. Tuncay Müge ALVUR Üye
Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK Üye
Prof. Dr. Evren ODYAKMAZ DEMİRSOY Üye
Prof. Dr. Canan BAYDEMİR Üye
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors