Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1996 yılında Prof. Dr. Cumali Aktolun tarafından kurulmuştur. 1999 yılından itibaren Nükleer Tıp Ünitesi ile görüntüleme ve tedavi hizmeti vermeye başlamıştır. 1996-2001 yılları arasında Prof. Cumali Aktolun, 2001-2008 yılları arasında Doç.Dr. Fatma Berk anabilim dalı başkanlıklarını yürütmüşlerdir. 2008 yılından itibaren ise Prof.Dr. Hakan Demir tarafından anabilim dalı başkanlığı yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda bugüne kadar (2022 yılına kadar) 8 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak nükleer tıp uzmanı ünvanı almaya hak kazanmıştır. Halen 3 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi, bir radyofarmasi teknisyeni, 1 sağlık fizikçisi, 10 cihaz teknisyeni, 4 hemşire, 6 sekreter ve 2 yardımcı personel ile çalışmakta olan Nükleer Tıp Ünitemiz; bünyesindeki iki adet iki başlı SPECT kamera, 1 adet PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografi), tiroit uptake probu, efor cihazı, kemik mineral dansitometrisi, ultrason, gama probe, C-14 üre nefes testi, yüksek doz iyot tedavi ünitesi ve diğer destek ekipmanları ile nükleer tıbbın tüm alanlarında başvuran hastalara en iyi hizmeti verebilmeyi, klinik araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası tıp literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ilaçları (radyofarmasötik, radyonüklid) kullanan bir tıp disiplindir. Sintigrafik tetkikler ile çeşitli hastalıkların tanısı için organların fonksiyonları fizyolojik olarak görüntülenmektedir. Ünitemizde tiroit, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organ ve sistemin sintigrafik görüntülenmesi yapılmaktadır. Kemik mineral dansitometrisi sayesinde sıklıkla menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan osteoporoz ve buna bağlı oluşabilecek kırık riskleri hesaplanmaktadır. PET-BT cihazımız ile sıklıkla onkolojik olmak üzere kardiyak ve nörolojik hastalıklarda görüntüleme yapılmaktadır. F-18 FDG, Ga-68 DOTA ve PSMA görüntüleme yapılmaktadır. Tanısal işlemlerin yanı sıra çeşitli radyonüklid tedaviler uygulanmaktadır. Bunlar arasında radyoaktif iyot (hipertiroidi ve Ca tedavisi), Nöroendokrin tümörlerde Lu-177 DOTA, prostat kanserlerinde Lu-177 PSMA, kemik metastazlarına yönelik ağrı palyasyonu, radyonüklid sinovyektomi, karaciğer metastazlarında mikroküre tedavileri (TARE) sayılabilir.


Tel: Tel: +90 (262) 303 80 68, (Anabilim Dalı Sekreterlik),
+90 (262) 303 80 74 (Sintigrafi Randevu Sekreterlik)
+90 (262) 303 81 97 (PET-BT Randevu Sekreterlik)

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı,
Umuttepe Yerleşkesi, 41380 KOCAELİ


Sayfa Başı


Mezuniyet Öncesi Nükleer Tıp Eğitimi

Tıp Fakültesi Dönem V öğrencilerine radyasyon onkolojisi anabilim dalı ile birlikte toplam bir haftalık staj yapılmaktadır.


Dönem IIIRadyasyondan Korunma ve Nükleer Tıp
Pediatri Stajı içinde;Pediatrik Nükleer Tıp Uygulamaları
Kardiyoloji Stajı içinde;Kardiyolojik Nükleer Tıp Uygulamaları
Genel Cerrahi Stajı içinde;Cerrahide Nükleer Tıp Uygulamaları

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Süreci

Nükleer Tıp Anabilim Dalı TUS ile uzmanlık öğrencisi alan bir bölümdür. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimleri sırasında sıcak oda, gama kamera, PET-BT, tedavi çalışmaları alanlarında bölüm içi rotasyon yaptıkları gibi Radyoloji (2 ay), Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (1 ay), Kardiyoloji (1 ay) olmak üzere toplam 4 ay dış rotasyonları da uygulanmaktadır. Anabilim Dalımızda, Endokrinoloji yan dal asistanları 1 ay, Radyoloji Anabilim Dalı tıpta uzmanlık öğrencileri 2 ay, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğrencileri ise 1 ay rotasyon yapmaktadırlar.

Başlıca Uygulanan Tetkikler

 • Onkolojik PET-BT
 • Gamma probe çalışmaları (paratiroit, tiroit)
 • Ga-68 DOTA PET-BT
 • Beyin perfüzyon sintigrafisi (SPECT)
 • Ga-68 PSMA PET-BT
 • Sisternografi
 • Beyin PET-BT
 • BOS kaçağı tayini
 • Kalp PET-BT (miyokard canlılık, metabolizma)
 • BOS şant değerlendirmesi
 • Tiroit sintigrafisi
 • GİS kanama odası saptanması
 • Tiroit uptake testi
 • Mide boşalma süresi hesabı
 • I-131 tüm vücut tarama
 • Gastroözefagial reflü incelemesi
 • Paratiroit sintigrafisi
 • Meckel divertikülü sintigrafisi
 • Dinamik-Statik böbrek sintigrafisi (MAG3)
 • HAkciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
 • Böbrek korteks sintigrafisi (DMSA)
 • Somatostatin reseptör görüntüleme (Octreotide)
 • Radyonüklid sistoüreterografi
 • MIBG sintigrafisi
 • Kemik sintigrafisi
 • Tükürük bezi sintigrafisi
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
 • Tükürük bezi sintigrafisi
 • Radyonüklid ventrikülografi (MUGA)
 • Dakriosintigrafisi
 • Lenfosintigrafi
 • İşaretli RBC (eritrosit) sintigrafisi
 • Sentinel lenf nodu işaretleme
 • Sintimammografi
 • Dakriosintigrafi
 • DaTSCAN
 • C-14 üre nefes testi

 • Sayfa Başı


  Başlıca Uygulanan Tedaviler

  • Radyoaktif iyot tedavisi (hipertroidi ve guatr tedavisi)
  • Radyoaktif iyot tedavisi (tiroit kanserleri ablasyonu ve metastaz tedavisi)
  • Nöroendokrin tümörlerde Lu-177 DOTA tedavisi
  • Prostat kanserlerinde Lu-177 PSMA tedavisi
  • Radyonüklid sinevyektomi (Hemofilik ve diğer sinovyal hipertrofiler)
  • Radyonüklid kemik ağrı palyasyonu (kemik metastazı ağrı tedavisi))
  • Radyonüklid mikroküre tedavisi (Karaciğer metastazları tedavisi)

  Tetkik/Tedavi Hazırlıkları ve Uyulması Gereken Kurallar

  1. Tetkik ve tedaviler için sekreterliğimizden randevu almanız gerekmektedir.
  2. Sizi takip eden doktorunuz tarafından doldurulmuş ve onaylanmış Nükleer tıp istek formu veya hastane bilgi sisteminden yapılmış istem ile randevu sekreterliğimizden randevumuzu alabilirsiniz.
  3. Tetkik ve tedaviler için özel hazırlık gerektiğinden telefon ile randevu verilmemektedir.
  4. Nükleer tıp tetkik ve tedavileri radyasyon içerdiğinden hamileler için zararlıdır. Çok gerekli haller dışında hamilelere uygulanmamaktadır. HAMİLE İSENİZ veya HAMİLELİK ŞÜPHENİZ VARSA mutlaka bizi uyarın.
  5. Uygulanan bazı radyoaktif ilaçlar anne sütüne geçtiği için bebek için zararlı olabilir. BEBEĞİNİZE ANNE SÜTÜ VERİYOR İSENİZ BİZİ UYARIN.
  6. Tetkikler hastaya damar yolu veya ağızdan düşük dozda radyoaktif ilaç verilerek yapılmaktadır.
  7. Genellikle uygulanan radyoaktif ilaçların ciddi yan etkisi ve alerji yapma özelliği yoktur.
  8. Tetkik günü randevu saatinde, randevu kartınız ve varsa eski tetkikleriniz ile başvurun.
  9. Gerekli durumlarda hemşire tarafından hastaya radyoaktif ilaç enjeksiyonu yapılacaktır.
  10. Enjeksiyon yapıldıktan sonra verilen ilacın vücutta yeterli düzeyde yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi tüm tetkiklere göre değişmektedir. Bazı tetikler birkaç seansta tamamlanmaktadır. Enjeksiyonunuz yapıldıktan sonra hekim/hemşire tarafından size bilgi verilecektir.
  11. Bekleme süresi boyunca etrafa radyoaktif ışınlar yayacağınızdan radyoaktif bekleme salonunda oturunuz. Çekim zamanı geldiğinde cihaz teknisyeni tarafından çağırılacaksınız.
  12. Tüm tetkiklerin çekim süreleri birbirinden farklı olduğu için bekleme süreleri de farklıdır. Ancak acil hasta geldiğinde bu süreler değişebilir.
  13. Lütfen randevu saatine ve enjeksiyon sonrası çekim saatine uyunuz.
  14. Çekiminiz tamamlandıktan sonra hamile kadınlardan ve küçük çocuklardan belli bir süre uzak kalmanız gerekebilir. Bu süre hakkında bilgiyi cihaz teknisyeni/hemşire/hekimden alabilirsiniz.
  15. Cihaz teknisyeni tetkikiniz bittiğinde size sonuç alma kartı verecektir. Bu kartla birlikte, belirtilen gün ve saatte sonuç raporunuzu alabilirsiniz. Ayrıca tüm tetkik görüntü ve sonuçları hastanedeki bilgisayar sistemi üzerinden (PACS) görülebilmektedir.

   

  Öğretim Üyeleri:

  Prof.Dr. Hakan DEMİR  (Anabilim Dalı Başkanı)

  Prof.Dr. Serkan İŞGÖREN

  Prof.Dr. Gözde DAĞLIÖZ GÖRÜR  Sayfa Başı

   

  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors