Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız Tarihçesi:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1994 yılında ilk olarak atanan Dr. Süreyya CEYLAN’ın başkanlığında, Dr. Melda Yardımoğlu, Dr. Hakkı Dalçık ile beraber kurulmuştur. Bu dönemde iki TUS asistanı ve bir Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Yüksek lisans programında olmak üzere üç asistanla mezuniyet sonrası eğitim programı da başlatılmıştır.

Anabilim Dalımız; 1995-1996 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Derince’de, Temel Tıp Bilimleri binasında 41 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 2005 yılından itibaren eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerine Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde yer alan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesi binasında devam etmektedir.

2008 yılında kurulan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımla Üreme Teknikleri Merkezi (Tüp Bebek Ünitesi)’nin Laboratuvar sorumluluğunu Prof. Dr. Serdar FİLİZ yürütmektedir. Ayrıca tüm öğretim üyelerimiz, Yardımlı Üreme Teknikleri Laboratuvar sertifika eğitimini almışlardır

Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM)’in Müdürlüğünü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanlığını 2015 yılından itibaren Prof. Dr. Yusufhan YAZIR tarafından yürütmektedir.

2009-2010 yılında, Batı Karadeniz Üniversiteleri işbirliği kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci eğitiminde Anabilim Dalımız öğretim üyeleri görev almışlardır. 2012 ve 2014 yılında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalları arasında ortak lisansüstü programlar yürütülmüştür.

Anabilim Dalımız; rutin ışık mikroskobi, immunohistokimya laboratuvarlarına ilaveten, DETAB (Deneysel Tıp Araştırma Birimi), Eğitim Bloğu Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarları, Deneysel ve Klinik Araşatırma Birimi (DEKART) ve KÖGEM’in alt yapı ve olanaklarından yararlanmaktadır. Ayrıca Temel Tıp Bilimleri Bölümüne dahil olan anabilim dallarıyla ve diğer üniversitelerin ilgili bilim dallarıyla multidisipliner çalışmalar yürütülmektedir.

Anabilim dalımızda mezuniyet sonrası eğitim programları kapsamında 2 TUS, 11 Yüksek Lisans, 12 Doktora Eğitimi tamamlanmıştır.

Sayfa Başı

Bugün Anabilim Dalımız:

2013 yılında Prof. Dr. Hakkı Dalçık ve 2024 yılının başında Prof. Dr. Süreyya Ceylan hocalarımızın emekli olmasından sonra Anabilim Dalımız akademik faaliyetlerini “4 Profesör ile 2 Histoloji-Embriyoloji Doktoralı (ÖYP) ve 2 Kök Hücre Anabilim Dalından Araştırma Görevlisi” kadrosuyla yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim programları uygulanmaktadır. Mezuniyet öncesi eğitim ve öğretim programı kapsamında; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III öğrencilerine, Diş Hekimliği Fakültesi II. ve III. sınıf öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Histoloji ve Embriyoloji eğitimi verilmektedir. Mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim programı kapsamında ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim programında yer alan öğrencilere Histoloji ve Embriyoloji eğitimi verilmektedir.

Histoloji; normal hücre, doku ve organların gözle görülmeyen ince yapılarını mikroskobik düzeyde inceleyen, öğreten ve araştıran bir bilim dalıdır. Bu nedenle tıp ve sağlık bilimleri alanında, gerek eğitim ve öğretim yönüyle gerekse araştırma yönüyle önemli bir yer tutmaktadır. Vücutta gerçekleşen tüm fizyolojik ve patolojik olayların hücre ve doku düzeyinde gerçekleşiyor olması, histoloji eğitim ve öğretiminin önemini göstermektedir. Normal vücut yapılarını incelemek amacıyla histolojik preparat hazırlama teknikleri, uygun boyamalar ve mikroskoplar kullanılmaktadır. Elde edilen yapısal ve işlevsel bulgular ise, teorik ve pratik olarak çeşitli eğitim ve öğretim araçları kullanılarak öğrencilere aktarılmaktadır.

Embriyoloji, canlıların prenatal (doğumdan önce) dönemdeki, oluşum ve gelişimini araştıran, inceleyen ve öğreten bir bilim dalıdır. Fertilizasyondan (döllenmeden) doğuma kadar geçen süredeki tüm gelişim olayları embriyolojinin konusu içerisindedir. İnsanda, spermatozoon’un sekonder oositi fertilizasyonundan sonra oluşan zigot’tan nasıl farklı doku ve organların gelişerek karmaşık çok hücreli bir canlıyı meydana getirdiğini; doku ve organların gelişmesiyle beraber işlev görmeye başlayan insanın temel özelliklerini; anormal gelişmenin altında yatan nedenleri; dokuların yenilenmesi, çoğalması, büyümesi ve bazı tümörlerin oluşması gibi patolojik olguları; immünolojik olayları ve embriyonik yaşamla ilişkili olan oto-immün hastalıkların kökenlerini açıklığa kavuşturur. Bu nedenle embriyoloji biliminden öğrenilen bilgiler; Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Genetik, Patoloji, Doğum ve Jinekoloji gibi birçok ders konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ayrıca fertilite ile ilgili sağlık sorunlarının çözülebilmesi için “Üremeye Yardımcı Teknikler” alanında elde edilen bilimsel gelişmeler de embriyoloji konularını kapsamaktadır. Bu alanda özellikle son yıllarda embriyoloji bilim dalında artan hızda önemli ve hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, prenatal yaşamın ve embriyoloji bilim dalında gerçekleşen gelişmelerin ayrıntılarıyla öğrencilere aktarılması son derece önem taşımaktadır.

Anabilim Dalımızın kendi bünyesinde ve diğer Anabilim dalları ile ortak olarak tamamlanmış ya da devam etmekte olan bir çok bilimsel araştırma projeleri mevcuttur ve sona ermiş olan bilimsel çalışmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunularak çeşitli dergilerde yayınlamıştır.

Sayfa Başı

Misyon:

 • Histoloji ve Embriyoloji alanında mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası düzeyinde eğitim ve öğretim kapsamında bilimsel düzeyde eğitim vermek,
 • Araştırma faaliyetleri ile evrensel bilime katkıda bulunmak ve geliştirilmesi amacı ile kamu hizmeti yürütmek,
 • Bilgi ve becerilerini alanında uygulayabilen, toplum sağlığına duyarlı, etik değerlere bağlı ve bilimsel yetkinliğe sahip hekimler ve bilim insanları yetiştirmek,
 • Tüp bebek ünitesinde tedavi gören hastalara embriyolog olarak bilimsel, çağdaş düzeyde ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Vizyon:

 • Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınır konuma gelmek,
 • Tüp bebek ünitesi bünyesinde embriyoloji alanında sadece ülkemizde değil dünyada da referans merkezi haline gelmek.

Mevcut Araştırma Olanakları:

 • Sinir Bilimleri (Neuroscience)
 • Üreme Biyolojisi ve Yardımla Üreme Teknikleri
 • Hücre kültürü, kök hücre çalışmaları
 • Deneysel ve Klinikle ilgili Organ Çalışmaları
 • Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Çalışmaları

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Melda Yardımoğlu YILMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Serdar FİLİZ

Prof.Dr.Süheyla GONCA

Prof.Dr.Yusufhan YAZIR

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors