Radyoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof. Dr. Ali Demirci tarafından kurulmuştur. 2 Ekim 2015 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevi Prof. Dr. Ercüment Çiftçi tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalımızın akademik kadrosunda 4 profesör, 3 doçent, 4 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.

2005 yılından itibaren Umuttepe yerleşkesindeki yeni hastane binasında hizmet vermekte olan bölümümüz hastanemizin zemin ve bodrum katına yerleşiktir.

Son teknolojik gelişmeleri takip ederek oluşturduğumuz cihaz parkımızla giderek artan görüntüleme talebini tanısal kaliteden ödün vermeyerek yanıtlamaya ve sürdürdüğümüz klinik araştırmalar ile radyoloji literatürüne katkıda bulunmaya çalışmaktayız.

- Bölümüzde 640 kesitli, acil servisimizde 64 kesitli, palyatif ve yaşlı bakım merkezinde 16 kesitli BT cihazlarımız ile çok kısa sürelerde ince kesitlerle geniş vücut alanlarını görüntülemekte ve 3 boyutlu görüntüler, sanal BT kolonoskopi/bronkoskopi, kardiyak BT anjiografi ve BT perfüzyon görüntüleri oluşturulmaktadır.

- İki adet 1.5 Tesla ve bir adet 3 Tesla manyetik alan gücünde MR cihazlarımızla nöroradyoloji, baş-boyun, kas-iskelet ve abdomen radyolojisi ile kardiyak görüntüleme alanında geliştirilen ileri MR teknikleri günlük pratikte uygulanmaktadır.

- Girişimsel radyoloji bölümümüzde biri monoplan biri biplan 2 adet anjiografi cihazları ve 5 adet doppler ultrasonografi cihazı ile vasküler ve nonvasküler tüm girişimsel radyolojik işlemler gerçekleştirilmektedir.

- Mammografi ünitemizde 1 adet tomosentez özelliği olan digital mammografi, 1 adet ultrason cihazı ve sterotaksi ünitesi bulunmaktadır. Mammogramlar ultrason ve MR görüntüleri birlikte değerlendirilmektedir. Mammografi ve ultrason eşliğinde biyopsiler, telle işaretleme işlemleri ve sterotaktik girişimler yapılmaktadır.

- Bölümümüzde 1 adet tam dijitalize çift dedektörlü röntgen cihazı ve 4 tane detektörlerle dijitalize edilmiş analog röntgen cihazı bulunmaktadır; ayrıca klinikler ve yoğun bakımlarda kullanılan üzere 5 tane daha dedektörler ile dijitalize edilmiş analog portable röntgen cihazımız vardır.

- Ameliyathanelerde 2 adet C kollu skopi cihazı, gastroenteroloji bölümünde 2 adet C kollu skopi cihazı, bölümüzde 1 adet dijital floroskopili röntgen cihazı, 1 adet dedektör ile senkronize edilmiş skolyoz cihazımız bulunmaktadır.

- Ultrasonografi bölümünde 4 adet doppler özellikli ultrason cihazımız vardır.

- Hastanemizde gelişmiş PACS aracılığıyla anjiografi, mammografi, röntgen, BT ve MR cihazlarında elde edilen görüntüler radyoloji iş istasyonunda öğretim üyeleri eşliğinde raporlanmaktadır. Görüntüler ve raporlar hastane doktorlarımız tarafından bu sistem üzerinden görülebilmekte ve isteğe bağlı olarak CD halinde hastalarımıza verilebilmektedir.

Bölümümüzde 4 Hemşire, 42 Radyoloji teknikeri, 15 Sekreter, 7 tane yardımcı personel görev yapmaktadır.

Sayfa Başı

Mezuniyet Öncesi Radyoloji Eğitimi:

Tıp Fakültesi Dönem I,II, III öğrencilerine ders programları doğrultusunda stajlar içerisinde, Dönem IV öğrencilerine ise 2 haftalık radyoloji stajı içerisinde teorik ve pratik radyoloji dersleri anlatılmaktadır.

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Süreci:

Radyoloji Anabilim Dalı TUS ile uzmanlık öğrencisi alan bir bölümdür. Uzmanlık eğitimi süresi 5 yıldır. Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimleri sırasında Avrupa Radyoloji Derneği ve Türk Radyoloji Derneği’nin önerdiği süreler gözetilerek Ultrasonografi, Nöroradyoloji, Baş-Boyun Radyolojisi, Toraks Radyolojisi, Abdomen Radyolojisi, Meme Radyolojisi, Girişimsel Radyoloji bölümlerinde ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda (2 ay) rotasyonlar yapmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz rotasyonları boyunca öğretim üyeleri ile birlikte çalışmakta ve haftalık seminer/makale ve vaka sunumu saatlerine katılmaktadır.

Uzmanlık Öğrencilerimiz:

 • Furkan Çalışkan
 • Dr. Mehmetcan KARA
 • Dr. Ece DEVRİM ALTIN
 • Dr. Utku GEMİCİ
 • Dr. Sait ATIŞ
 • Dr. Mehmet DOĞMUŞ
 • Dr. Mohammed TAYYEM
 • Dr. Mehmet Akif CANKORUR
 • Dr. Yağmur UYSAL
 • Dr. Harun Reşit ARMAĞAN
 • Dr. Najiba AHMADOVA
 • Dr. Almotasem SHATAT

Mezunlarımız

 • Uz. Dr. Ajda Çetin 1999
 • Doç. Dr. Naim Ceylan 1999
 • Uz. Dr. Hakan Selçuk 2000
 • Uz. Dr. Kudret Metin 2001
 • Uz. Dr. Mualla Şeyhoğulları 2002
 • Uz. Dr. Mikail İnal 2002
 • Prof. Dr. Yonca Anık 2002
 • Uz. Dr. Muharrem Ünlü 2003
 • Uz. Dr. Sine Ayşe Ediger 2004
 • Uz. Dr. Adnan Aras 2005
 • Prof. Dr. Nagihan İnan 2005
 • Uz. Dr. Nadide Başak Gülleroğlu 2006
 • Uz. Dr. Neşenur Varan 2006
 • Uz. Dr. Murat Akkoyunlu 2007
 • Uz. Dr. Metin Bora Vardar 2007
 • Uz. Dr. Meltem Ulusoy Özata 2008
 • Uz. Dr. Furkan Kılınç 2008
 • Uz. Dr. Figen Büyükdemirci 2009
 • Uz. Dr. Safiye Senem Derelibulut 2009
 • Uz. Dr. Nilay Akhun 2011
 • Uz. Dr. Demet Doğan 2012
 • Uz. Dr. Cihan Düzgöl 2012
 • Dr. Öğr. Üy. Mesude Tosun 2012
 • Uz. Dr. Mehmet Gençtürk 2013
 • Doç. Dr. Özgür Cakır 2013
 • Uz. Dr. Ahmet Kaya 2013
 • Uz. Dr. Hande Uslu 2013
 • Uz. Dr. Ahmet Akça 2013
 • Uz. Dr. Zakir Sakçı 2013
 • Uz. Dr. Muhammet Dönmez 2013
 • Uz. Dr. Bahattin Özkul 2014
 • Uz. Dr. Rukiye Efe İşçi 2014
 • Uz. Dr. Neriman ZENGİN 2014
 • Uz. Dr. Burcu Zeren 2015
 • Doç. Dr. İsa Çam 2016
 • Uz. Dr. Halil İbrahim Ada 2016
 • Uz. Dr. Ahmet Yalnız 2017
 • Uz. Dr. Tuğçe Ağırlar Trabzonlu 2017
 • Uz. Dr. Serdar Çağlayangil 2017
 • Uz. Dr. İsmail Meşe 2018
 • Uz. Dr. Onural Öztürk 2019
 • Uz. Dr. Törehan ÖZER 2019
 • Uz. Dr. Elif Salman Yalnız 2020
 • Uz. Dr. Abdullah YILDIZ 2020
 • Uz. Dr. Ceylan ALTINTAŞ TAŞLIÇAY 2020
 • Uz. Dr. Elmire DERVİŞOĞLU 2020
 • Uz. Dr. Maila ASADULLAYEVA 2020

Sayfa Başı

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Ercüment ÇİFTÇİ  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Arzu Serpil ARSLAN

Prof.Dr. Gür AKANSEL

Prof.Dr. Yonca ANIK

Doç.Dr. Sevtap DOĞAN

Doç.Dr. Özgür ÇAKIR

Doç.Dr. İsa ÇAM

Doç.Dr. Mesude TOSUN

Doç.Dr. Hande USLU

Dr.Öğr.Üyesi Burcu ALPARSLAN

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YALNIZDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors