Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Ana bilim dalı; insan yaşam kalitesini artırmak için molekülden insana değişen aralıkta patofizyolojik mekanizmaları açıklamayı amaçlayan temel ve klinik araştırma aktivitelerini gerçekleştirmektedir. Anabilim dalımız 2024 yılı itibariyle akademik ve eğitim faaliyetlerini 4 profesör, 1 araştırma görevlisi ile yürütmektedir. Lisans eğitiminin yanı sıra, tıpta uzmanlık, doktora ve yüksek lisans eğitimi başarıyla sürdürülmektedir.


Tarihçe:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında faaliyetine başlamıştır. İlk yıllardan itibaren nörofizyoloji odaklı olarak yapılandırılmış olan bölümümüz laboratuvarlarında, özellikle epilepsi, kan-beyin bariyeri, nörodejenerasyon, nöroinflamasyon, davranış, öğrenme-bellek konularını içeren alt alanlarda elektrofizyolojik, moleküler, mikroskobik görüntüleme ve davranışsal yöntemlerinin kullanıldığı çalışılmalar yürütülmektedir. Bilimsel çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile ileri düzey araştırma projeleri olarak yürütülmekte ve sonuçlar bilim dünyası ile paylaşılmaktadır.

Anabilim dalımız; Fakültemizin önemli birimlerinin (Hematoloji Lab, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi) kuruluşuna katkı sağlamıştır. Ayrıca, bölümümüz KOÜ bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında teorik ve uygulamalı derslerle öğrenci eğitimine aktif olarak katılmaktadır.

Misyon-vizyon:

Uzmanlık ve doktora eğitiminin ilk yıllarında genel fizyoloji, hematoloji, nörofizyoloji ve genel araştırma kurallarıyla ilgili teorik ve uygulamalı ders eğitimlerini vermek; 2. yıldan itibaren ise bir yandan yürüyen araştırma projelerine katılımları sağlamak diğer yandan seminer çalışmaları yaptırılarak orijinal proje tasarımı için gerekli alt yapı oluşmasını sağlamaktır. Araştırma konusu belirlendikten sonra çalışmanın yürütülebilmesi için üniversitemizdeki farklı bölümlerle ya da diğer üniversitelerden alanındaki uzman kadrolarla ortak projeler oluşturularak tez ya da araştırma projesinin uluslararası yayına dönüşecek standartlarda yürütülmesini sağlamaktır.

Sayfa Başı

Mezun edilen ve mevcut öğrenci listesi:

Özlem AKMAN (YL-D-Mezun)
Gönül BAMBAL(YL-D- Mezun)
Fatih EKİCİ (D- Mezun)
Sertan ARKAN (D- Mezun)
Eymen BALIKÇI (D- Mezun)
Sabriye KARADENİZLİ TAŞKIN (D-Mezun)
İokaim İPSEFTEL (D-Mezun)
Alim NURAYDIN (D-Mezun)
Hamide DEMİR (YL-Mezun)
Zeynep İkbal DOĞAN (YL-Mezun)
Şevki Yavuz YILMAZ (YL-Mezun)
Uğur ERYILMAZ (YL-Mezun)
Tuba ŞAHİN (Tıpta Uzmanlık-Mezun)
Ali Rıza ÜÇER(Tıpta Uzmanlık- Mezun)
Fazilet DEDE (YL-D-Mezun)
Vildan KELEŞ GÜLER (D)
Elif Büşra GÖKÇEN (Tıpta Uzmanlık)
Hasan Hudai GÜRBÜZ (Tıpta Uzmanlık)
Emine Esra ALTIOK (Tıpta Uzmanlık) Nisa Nur VARDOĞAN (YL)
Mert KÜÇÜKBOZBEY (YL)
Enes Rahmi DEMİREL (YL)

Araştırma Olanakları (Laboratuvar, Derslik, vs.):

Anabilim dalımız araştırma laboratuarında deneysel çalışmalarda kullanılan stereotaksi, EEG-EKG-kan basıncı (direkt ve indirekt) gibi fizyolojik parametrelerin ölçümlerini yapabildiğimiz modüler veri kayıt sistemi, deneysel ve klinik çalışmalarda kullandığımız spektrofotometre ve genel laboratuar malzemeleri (su banyosu (benmari); ısıtıcılı manyetik karıştırıcı; santrifüj cihazı; küçük hayvan dekapitörü; hassas terazi; infüzyon pompası; kuru hava sterilizatörü&fırın; hayvan aktivite ölçüm cihazı; metabolik kafes), organ banyosu bulunmaktadır.

Ayrıca DETAP kapsamında moris su tankı, pasif kaçınma, plus-maze, T-maze ve zorunlu yüzme testleri gibi birçok davranış deneyini uygulama imkânı bulunmaktadır. Bunların yanında, multi-disipliner bir ortam sağlayarak, üniversitemizin kök hücre laboratuarında real time PCR, hücre kültürü, proteomiks çalışmaları için olanaklar mevcuttur.

Eğitim ve Öğretim:

Anabilim Dalında Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi (Dönem I ve. II) ve mezuniyet sonrası (tıpta uzmanlık) eğitim programları uygulanmaktadır.

Ayrıca, üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen enstitü ve çeşitli yüksek okullarda dersler verilmektedir.

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Kocaeli Meslek Yüksek Okulunun Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Eğitim Fakültesi/ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bölüm içinde bulunan toplantı salonunda uzmanlık, doktora ve yüksek lisans teorik dersleri verilmekte ve seminerler yapılmaktadır.

Araştırma konuları:

  • Deneysel epileptik nöbetler ve nöbetlerin sistemik etkileri
  • Kan-beyin bariyeri
  • Elektrofizyoloji EEG-EMG
  • Uyku ve davranış çalışmaları
  • Hipertansiyon
  • Epilepsi ile ilişkili inflamatuar mekanizmalar
  • Endoplazmik Retikulum Stresi
  • Egzersiz Fizyolojisi
  • Nöroproteomiks
  • Nörodejeneratif bozukluklar

Son 5 yıl yürütülen Projeler:

PTZ ile induklenen konvulsif epilepside adenozin sitokin ilişkisi (proje tamamlandı)

Genetik absans epilepside adenozinerjik sistem modulasyununun nfkb, sitokin ve oksidatif stres parametreleri üzerine etkisinin araştırılması (proje Tamamlandı)

Profesyonel futbolcularda müsabaka sonrası rejenerasyon koşusu etkinliğinin tensiyomiyografi ile tayin edilmesi (proje tamamlandı)

Endoplazmik retikulum stresinin absans epileptik sıçanlarda katlanmamış protein yanıtına etkisinin araştırılması (proje tamamlandı)

Liposakkarit ile oluşturulmuş erken doğum modelinde konvulsif nöbetler, davranış, öğrenme üzerine etkilerinin ve sitokinlerle ilişkisinin araştırılması (proje tamamlandı)

Genetik absans epilepsili sıçanların kortikal beyin bölgelerinde kalsiyum bağlayan proteinlerin incelenmesi (proje tamamlandı)

Kadın Badmintoncularda Bazı Fizyolojik Stres Parametrelerinin Maç Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi (proje tamamlandı)

Aerobik Egzersizin Yüksek Fosfat Diyeti Uygulanan Sıçanlarda Metabolik Sistem Parametreleri Üzerine Etkisi (proje tamamlandı)

Endoplazmik Retikulum stres ajanı Thapsigargin'in PTZ ile oluşturulan konvulsif nöbetler üzerine etkisinin araştırılması

Sayfa Başı

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Nurbay ATEŞ  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Deniz ŞAHİN

Prof.Dr.Ayşe KARSON

Prof.Dr.Gül İLBAY

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors