Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, 2013 yılında Prof. Dr. Canan BAYDEMİR tarafından kurulmuştur.

Biyoistatistik, uygulamalı istatistik bilim dalından türemiş olup, istatistiksel yöntemlerin tıp ve sağlık bilimlerinde (tıp hekimliği, diş hekimliği, veteriner hekimliği, hemşirelik, ebelik, vb.) uygulamalarını içeren ve bu alanlara özel yeni yöntemler geliştiren bir bilim dalıdır.

Biyoistatistik bilim dalı, biyolojik ve sağlık olayları ile ilgili bilgilerin toplanması, sınıflandırılması ve sunulması, örnek birimlerden elde edilmiş bilgilere dayanarak toplum parametrelerininin tahmin edilmesi ve olayların nedenlerine ilişkin doğru kararların alınmasına yardımcı olur. Dolayısıyla bir araştırmanın tüm aşamalarında (planlanma, örneklem büyüklüğünün hesaplanması, veri toplama, değerlendirme, sonuç çıkarma ve yorumlama vb.) biyostatistik bilim dalından yararlanılmalıdır.

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı tarafından


 • Tıp Fakültesinde Biyoistatistik,
 • Diş Hekimliği Fakültesinde Biyoistatistik,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde Biyoistatistik,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Hemşirelikte Araştırma I, Hemşirelikte Araştırma II, Biyoistatistik, Epidemiyoloji ve Araştırma Yöntemleri ve Hemşirelikte Proje Geliştirme,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünde İstatistiğe Giriş,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarında Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, Spor Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik, Bilimsel Makale Yazma

dersleri verilmektedir.

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalının yürüttüğü mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerinin dışında gerek üniversitemiz öğretim elemanları gerekse üniversite dışı araştırıcılara araştırma ve istatistiksel çözümleme danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Anabilim dalı bünyesinde, araştırıcılara bilimsel araştırma tiplerini planlayabilme, yürütebilme ve temel istatistiksel analizlerini yapabilme becerisi kazandırma amacıyla biyoistatistik kursları da düzenlenmektedir.

Misyon:

 • Sağlık alanında yapılacak olan çalışmalarda bilimsel düşünmeye katkıda bulunmak,
 • Bilimsel çalışmalarda biyoistatistiğin gerekliliği ve önemini düşünsel olarak yerleştirmek,
 • Biyoistatistiksel yöntemlerin bilimsel çalışmalarda uygulanabilirliğini arttırmak,
 • Tıp Fakültelerinde eğitim gören doktor adaylarının bilimsel bir çalışmayı planlama, uygulama ve yayınlama aşamalarında destek vermek,
 • Sağlık alanında yapılacak olan bilimsel çalışmalarda kendi başına bilgi üretebilen, evrensel niteliklere sahip ve geleceğin araştırıcıları olacak hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Farklı disiplinlerden araştırıcılarla ortak çalışmalar yapmaktır.

Vizyon:

 • Biyoistatistik bilim dalının her alanda gelişimine katkıda bulunmak,
 • Uluslararası standartlarda eğitim veren biyoistatistik anabilim dalları arasında yer almak,
 • Üniversitemizin bilimsel mecralarda kalite ve bilimsel yayın sayısı açısından söz sahibi olması için anabilim dalımıza düşen görevleri eksiksiz yerine getirerek katkıda bulunmak,
 • Biyoistatistik ve araştırma konularında aranan referans bölüm olma özelliğini sürdürmektir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Canan BAYDEMİR  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Sibel BALCİ

 

Sayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors