Tez Yönerge / Kılavuz

KOÜ Tıp fakültesi Tıpta Uzmanlık Tez Hazırlama Yönergesi
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Tez Teslim Kılavuzu

 

 

 

 Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors