Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi Anabilim Dalları, tıp eğitiminin mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli mesleksel gelişimden oluşan tüm evrelerinin evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler çerçevesinde yapılabilmesi için, gereken eğitim, araştırma, koordinasyon, danışmanlık hizmetlerini sunmayı hedef edinmiştir.

Kocaeli Üniversitesi tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Eğitim Bloğunun birinci katında yer almaktadır. Öğrenci eğitimleri için poliklinik binasında yer alan hekimlik uygulamaları ve simülasyon laboratuvarı kullanılmaktadır. Bu merkezde klinik ve mesleki beceriler odası, sanal anatomi dersliği, öğrenci poliklinikleri, pediatri ve doğum simülasyon eğitim salonu, acil servis ve ambulans simülasyon eğitim salonu, sanal gerçeklik temel yaşam desteği eğitim odası bulunmaktadır. PDÖ ve TODUP uygulamaları eğitim bloklarında yer alan dersliklerde sürdürülmektedir.

Anabilim Dalı Çalışma Konuları:

Anabilim Dalı, tıp eğitimi ile ilgili çalışmalarda Dekanlık, Mezuniyet Öncesi Eğitimi Komisyonu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu, Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Probleme Dayalı Öğrenme Çalışma Grubu ile birlikte görev yapmaktadır.


  1. Tıp Fakültesinin eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlarında danışmanlık yapmak,
  2. Tıp eğiticisi geliştirmeye yönelik eğitici eğitimleri, kurs, seminer vb. etkinlikleri yürütmek,
  3. Tüm eğitim programlarının geliştirilmesinde rol almak, süreci izlemek ve sonucu değerlendirerek yeni planlamalar yapmak,
  4. Beceri öğrenim rehberleri hazırlanmak,
  5. Klinik Beceri Laboratuvarı’nda tıp fakültesi öğrencilerinin klinik beceri eğitimlerini yürütmek,
  6. İyi hekimlik uygulamaları ve simülasyon laboratuvarının planlama, organizasyonu ve işleyişini sağlamak,
  7. Probleme dayalı öğretim oturumlarının organizasyonu yürütmek,
  8. Dönem I, II ve III kurul sonu sınav ölçme ve değerlendirilmesine danışmanlık vermek,
  9. Klinik dönemlerde yapılandırılmış objektif klinik sınavların hazırlık ve işleyişini sağlamak,
  10. Bu alanda araştırmalar yaparak literatüre katkıda bulunmak

Öğretim Üyeleri:

Dr.Öğr.Üyesi Pınar DAYLAN KOÇKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Zafer UTKAN

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors