Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1995 yılında Prof. Dr. Kamil Toker tarafından kurulmuştur. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı çatısı altında 1998 yılında Algoloji Bilim Dalı, 2013 yılında Yoğun Bakım Bilim Dalı kurulmuştur. 5 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesinin görev yaptığı Anabilim Dalımız alanında ülkemizin önde gelen merkezlerinden birisidir.

Anabilim Dalımız Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği (ESRA) tarafından Avrupa genelinde onaylanan 16 eğitim merkezinden birisidir. Kliniğimizde rejyonel anestezi alanında yurt içinden ve yurt dışından gelen misafir uzmanlar eğitim görmektedir. Ameliyathanelerimizde ultrason rehberliğinde tüm rejyonal anestezi uygulamaları pediatrik ve erişkin hastalarda başarıyla uygulanmaktadır. Uygulanacak cerrahiye uygun olarak, cerrahi anestezi sağlamak ve/veya postoperatif analjezi sağlamak için sıklıkla periferik sinir blokları, santral bloklar ve fasyal plan blokları yapılmaktadır.

Kliniğimiz Türkiye'de havayolu yönetimi eğitimlerinin başlatılmasına öncelik etmiştir. Ameliyathanelerimizde genel anestezi uygulamaları sırasında videolaringoskopla entübasyon ve fiberoptik entübasyon da sıklıkla uygulanmakta, supraglottik havayolu araçları yaygın olarak kullanılmaktadır.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ameliyathanelerinde yaklaşık 12000 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bunların 9755'i genel anestezi, 1503'ü rejyonel anestezi altında gerçekleştirilmiştir.

Hastanemizde torasik cerrahi sıklıkla akciğer ve trakea malignitesi nedeniyle rezeksiyon veya rekonstrüksiyonu, hiperhidrozis, yetişkin ve çocuk trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarının çıkarılması nedeniyle uygulanmaktadır. Kliniğimizde torasik anestezi uygulaması sırasında akciğer ventilasyonu için çift lümenli tüpler ve sıklıkla bronşiyal blokerler kullanılmaktadır. Bronşial bloker kullanımı konusunda Türkiye'nin en deneyimli merkezlerinden birisidir. Kardiyovaskuler anestezi departmanında pediyatrik ve yetişkin konjenital kalp defektleri, koroner arter baypas cerrahisi, kapak onarım ve replasman cerrahisi uygulanmaktadır.

Tüm intrakranial ve spinal girişimlerin uygulandığı Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesinde, ülkemizin tek hipofiz merkezinin mevcudiyeti nedeniyle ağırlıklı olarak endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi nedeniyle anestezi uygulanmaktadır. 2002 yılından beri 6000 hipofiz tümörü operasyonu için genel anestezi uygulanmıştır.

Normal vajinal doğum yapacak gebelere talep etmeleri durumunda epidural veya kombine spinal epidural analjezi yöntemiyle ağrısız doğum uygulanmaktadır. Sezaryenle doğum sırasında rejyonal anestezi tercih edilem metoddur. Özellikle morbid obez gebelerde rejyonal anestezi/analjezi uygulamalarından önce nöraksiyal ultrasonografi ile işlem kolaylıkla gerçekleştirilmekte ve komplikasyon riski azalmaktadır.

Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yoğun Bakım Ünitelerinde ileri hemodinamik monitorizasyon, noninvazif, invazif mekanik ventilasyon, ECMO ve renal replasman tedavileri uygulanmaktadır. Perkütan trakeostomi açılması, göğüs tüpü takılması ve bronkoskopi sıklıkla uygulanan prosedürlerdir.

Algoloji Bilim Dalı

Algoloji bölümümüzde kanser ağrısı, baş ağrıları, yüz ağrıları-nevraljiler, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar gibi çeşitli ağrılar tedavi edilmektedir. Yıllık olarak ağrı polikliniğimize ortalama 3000 hasta başvurmakta ve yaklaşık 400 invaziv girişim uygulanmaktadır.

 

Öğretim üyelerimiz yurt içi ve yurt dışı kongre ve seminerlerde konuşmacı ve eğitimci olarak aktif görev almaktadır.

Kliniğimizin kuruluşunda ve gelişmesinde rol alan, emekli olarak aramızdan ayrılmış olan Prof.Dr. Kamil Toker ve Prof. Dr.Mine Solak' a şükranlarımız sunuyoruz.

Sayfa Başı

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Arife Dilek İÇLİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Zehra Nur BAYKARA (Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Tülay ŞAHİN

Prof.Dr.Tülay HOŞTEN ÇARDAKÖZÜ

Prof.Dr.Alparslan KUŞ (Dekan)

Prof.Dr.Zehra İpek ARSLAN AYDIN

Doç.Dr.Murat TEKİN (Algoloji Bilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Can AKSU

Dr.Öğr.Üyesi Sevim CESUR

Dr.Öğr.Üyesi Hadi Ufuk YÖRÜKOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Volkan ALPARSLAN (Yoğun Bakım Bilim Dalı )

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors