Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimiz kurulduğu günden bu yana, kanıta dayalı tıp ve bilime dayanan bir yaklaşımla temel tıp eğitimi ve asistanlık eğitimi vermektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, kadın hastalıkları ve doğum branşının her alanında modern tıbbın tüm olanakları ile poliklinik ve servis hizmeti verilmektedir ve cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

Gebelik takibi ve doğum:

Gebelik, doğum ve postpartum (lohusalık) dönemleri boyunca kadınların güvenli ve kapsamlı bakımını amaçlamaktayız. Kliniğimizde, rutin gebelik takibinde, ultrasonografik görüntüleme, tarama testleri ve fetal iyilik halini değerlendirmeye yönelik testler kullanılmaktadır. Yüksek riskli gebelik tespit edilen hastalar, Kadın Hastalıkları ve Doğum servisimize yatırılarak diğer branşlarla birlikte takip edilmekte ve tedavileri düzenlenmektedir. Doğumlar, 24 saat açık olan doğumhanemizde, normal vajinal, epidural anestezili vajinal doğum şeklinde veya gerekli hallerde sezaryen ameliyatı ile gerçekleştirilmektedir.

Aile planlaması:

Aile Planlaması programının amacı, doğum kontrolü ile ailenin istediği sayıda ve zamanda çocuk sahibi olmasına odaklanan bakım sağlamaktır. Kliniğimizde, kontraseptif danışmanlık ve riskli tıbbi durumları (kanama veya pıhtılaşma bozuklukları, böbrek yetmezliği, önceki kalp krizi, organ nakli veya kilo verme ameliyatı) olan kadınlar için özel doğum kontrol bakımı verilmektedir. Rahim içi cihaz takılabilmektedir.

Jinekoloji:

Jinekoloji polikliniğimizde ergenlik öncesi dönemden menopoz sonrası döneme kadar her yaştan kadının, her türlü sağlık sorunlarının tanı-tedavisi ve rutin kontrolleri yapılarak önleyici hekimlik hizmetleri verilmektedir. Bölümümüzde, uterin miyomlar, over kistleri, endometriyal polipler, bartholin kisti,dış gebelik, endometriozis, pelvik organ sarkması ve idrar kaçırma gibi hastalıkların tedavileri yapılmaktadır. Vulva, vajen,serviks (rahim ağzı),uterin (rahim),tubal,ovaryan (yumurtalıklar) patolojilerine yönelik gerektiğinde tanı amacıyla biyopsiler alınmakta, tedavi amacıyla da histeroskopi, laparoskopi gibi kapalı ameliyatlar, laparotomi (açık ameliyat) veya vajinal yolla jinekolojik ameliyatlar yapılmaktadır.

Yardımla Üreme Teknikleri Merkezi (Tüp Bebek Merkezi):

Yardımla Üreme Teknikleri Merkezimizde, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için tanı ve tedavi işlemleri yürütülmektedir. Hastalar detaylı bir şekilde değerlendirilerek, gerekli durumlarda intrauterin inseminasyon (aşılama) ve in-vitro fertilizasyon (tüp bebek) işlemleri uygulanmaktadır. Kliniğimizde tekrarlayan gebelik kayıplarının araştırılması ve polikistik over sendromu gibi reproduktif endokrinolojiyi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavilerinin yanı sıra infertilite cerrahileri (histeroskopi, laparoskopi) de yapılmaktadır. Merkezimizde uygulanan diğer işlemler arasında, oosit/sperm kriyoprezervasyonu (yumurta/sperm dondurma) ve preimplantasyon genetik tanı da bulunmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji:

Jinekolojik Onkoloji Kliniğimizin amacı jinekolojik kanserli kadınlara kapsamlı ve kanıta dayalı tedavi sağlamaktır. Vulvar, vajinal, servikal, endometrium (rahim), fallop tüpü veya over (yumurtalık) kanseri, pelvis yumuşak doku tümörleri, gestasyonel trofoblastik hastalık ve vulva, vajina ve servikal (rahim ağzı) kanser öncesi değişikliklerin tedavisi yapılmaktadır. Jinekolojik onkoloji ekibimiz jinekolojik kanserlerin tanısı ve tedavisi için kolposkopi, kolposkopik biyopsi ve ileri cerrahileri içeren çok geniş bir yelpazede uygulamalarda bulunmaktadır. Jinekolojik Onkoloji ameliyatları açık ve Endoskopik tekniklerle yapılmaktadır. Uygun hastalar için Sentinel lenf Nodu Haritalanması yapılarak gereksiz lenf bezi çıkarılmasının önüne geçilmekte ve bacak ödemi gibi komplikasyonlar önlenmektedir. İleri evre tümörü olan ya da nüks etmiş pelvik kanserlerinde pelvik egzenterosyon gibi radikal cerrahi işlemler yapılmaktadır. En uygun tedavi seçeneğini belirlemek üzere, hastalarımız, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji departmanlarının da bulunduğu Onkoloji konseyinde değerlendirilmektedir.

Perinatoloji:

Perinatoloji kliniğimizin amacı gebelik sırasında anne ve fetusla ilgili ortaya çıkabilecek tıbbi sorunların tanısını koymak ve tedavisini planlamaktır. Yüksek riskli gebeliklerde aileye ayrıntılı danışmanlık verilmektedir ve hastalar güncel bilgilere uygun şekilde yönetilmektedir. Ünitemizde, ilk trimester Down sendromu tarama testi (NT ense saydamlığı ölçümü), ilk trimester/ikinci trimester anomali taraması, büyüme takibi ve renkli akım Doppler görüntülemesi için son teknoloji ultrason cihazları kullanılmaktadır. Maternal ek hastalıkların ve konjenital anomalilerin takibinde sürdürdüğümüz multidisipliner yaklaşım yüksek standartlarda antenatal bakım hizmeti sunmaktadır. Genetik hastalıklar ve kromozomal bozukluklar açısından artmış riske sahip hastalara invazif işlemler (koryon villus biyopsisi, amniyosentez ve fetal kan örneklemesi) uygulanarak genetik incelemeler yapılmaktadır. İntrauterin kan transfüzyonu, torasentez, amnioredüksiyon gibi girişimlerle bazı fetal hastalıklar ünitemizde prenatal dönemde tedavi edilebilmektedir.


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Aydın ÇORAKÇI  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Emek DOĞER

Doç.Dr. Şener GEZER

Doç.Dr. Özge Senem YÜCEL ÇİÇEK

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin DOĞAN

Dr.Öğr.Üyesi Hayal UZELLİ ŞİMŞEK

Sayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors