Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıbbın ve Adli Tıp Anabilim Dalımızın Tarihçesi

Selçuklular ve Osmanlılar döneminde tıbbı ilgilendiren hukuksal metinler olmakla birlikte Adli tıp gerçek anlamda, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Mektebi Tıbbiye-i Şahane’nin kurulmasıyla başlamıştır. Mektebi Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluşunu takiben Adli Tıp derslerini ilk kez 1841 yılında “Tıbb-i Kanuni” adı ile Avusturya Viyana’dan getirilen Dr. Charles Ambroise Bernard vermeye başlamıştır. Dr. Bernard’ın ısrarı üzerine Sultan II. Abdülmecit 1843 yılında kadavra diseksiyonuna izin vermiştir. Yapılan ilk otopsi ise başına sırık düşerek ölen bir işçinin cesedine uygulanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını takiben adli tıp üniversitelerde Adli Tıp Anabilim Dalları ve Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu(ATK) şeklinde yapılanmıştır. Son yıllarda adli tıp uzmanları Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin adli tıp birimlerinde ve Çocuk İzlem Merkezlerinde görevlendirilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı, Tıp Fakültemizin ilk kurulan bölümlerinden birisidir. 30.01.1996 tarihinde Dr. Başar Çolak’ın atanması ile Anabilim Dalı kurulmuştur. 1997 yılında Dr. Ümit Biçer ve Dr. Ümit Naci Gündoğmuş, 2001 yılında ise Dr. Ömer Kurtaş Yard. Doç. Olarak atanmıştır. 2011 yılında Doç Dr. Ümit Naci Gündoğmuş İÜ Adli Tıp Enstitüsüne atanarak Anabilim Dalımızdan ayrılmıştır. Uzun yıllar Anabilim Dalı Başkanlığımızı yürüten Prof. Dr. Ümit Biçer ise 01.09.2016 tarihinde Anabilim Dalımızdan ayrılmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden üniversitemize Prof. Dr. Rıza Yılmaz 2019 yılında atanmıştır. Halen Adli Tıp Anabilim Dalımızda 2 profesör ve 1 doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi ve 2 personel görev yapmaktadır. 1996 yılındaki kuruluşundan günümüze kadar çok sayıda uzman yetiştirilmiş olup bu uzmanlar Adli Tıp Kurumu’na bağlı Adli Tıp Şube Müdürlüklerinde adli tıp uzmanı ve çeşitli üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dallarında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Anabilim Dalımız öncülüğünde 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Öğretim Üyelerimiz, Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Başhekim Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, Etik Kurul Üyeliği, Sağlık Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Senato Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuşlardır.

Anabilim Dalımızdaki öğretim üyeleri, ilk derslerini Hukuk Fakültemizde vermeye başlamış olup, halen Tıp Fakültesinde, Diş Hekimliği Fakültesinde, Hukuk Fakültesinde ve Adalet Meslek Yüksek Okulunda eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Geçmişte İtfaiyecilik Meslek Yüksek okulunda ve Çocuk Koruma tezsiz yüksek lisans programlarında dersler vermişlerdir.

Günümüzde Anabilim Dalımız

Adli Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içinde bulunan Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. Katında bulunmaktadır. Poliklinik binası içinde 2. katta ise poliklinik hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalara ve poliklinik hizmetlerine de devam edilmektedir.


Sayfa Başı

Misyon

Türkiye’de Adli Tıp hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve 1. Basamak adli tıp hizmetlerinin yanı sıra uzman düzeyinde adli tıp hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda eğitim çalışmaları yapılması ve eğitim çalışmaları sonucunda bilirkişilik sistemine her geçen gün daha yüksek standartta hizmet verilmesidir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin temel adli tıp hizmetleri konusunda yeterlilik sahibi olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta temel adli tıp hizmetler konusunda öğrencilerinin asgari standartlarda eğitilmesidir. Adli Tıp Anabilim Dalı’ndaki asistanların eğitimini uluslararası gelişmişlik düzeyine çıkarmak ve adli tıp hizmetleri konusunda öncü bir nitelik taşımaktır. Ayrıca gerekçeli raporlar düzenleyerek tarafsız bilirkişilik hizmeti sunmaktır.

Eğitim

Eğitim; mezuniyet öncesi eğitimi, asistan eğitimi ile ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre gibi asistan ve uzmanlık düzeyindeki kişilerin katıldığı toplantılar şeklinde sıralanabilir.

1-Mezuniyet Öncesi Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine yönelik 8 grup halinde 2 hafta süre ile adli tıp stajı yanı sıra 3. Ve 6. Sınıflara da adli tıp dersleri verilmektedir. Staj kapsamında teorik ve pratik ders programı mevcuttur. Otopsi işlemi için Rektörlüğün sağlamış olduğu araçlar ile İstanbul’a gidilerek Adli Tıp Kurumu’nda öğrencilerin otopsi işlemlerine katılmaları sağlanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okuluna öğrencilerine yönelik adli tıp dersleri verilmektedir.

2-Asistan Eğitim Programı

Anabilim Dalı asistan eğitim programı anabilim dalımızda yürütülen ders programına ilave olarak, rotasyona gittikleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD adli psikiyatrik değerlendirmeye yönelik eğitimler ile Adli Tıp Kurumunda 6 aylık süre ile otopsi işlemlerine yönelik makroskopik ve mikroskopik eğitim almaktadırlar. Asistan eğitiminin sonunda uzman olmak için gereken tez yazımı, ilgili asistan ile birlikte anabilim dalımızdaki bir öğretim üyesi danışmanlığında yapılmaktadır.

3-Sempozyum ve Kongreler

Asistan ve öğretim üyesi düzeyinde ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen adli tıbba ek olarak adli bilimler alanında yapılan sempozyum ve kongrelere katılım ve/veya düzenleme yapılmaktadır.


Sayfa Başı

Adli Tıp Hizmetleri

Anabilim Dalı’mız; adli travmatoloji, maluliyet-engellilik, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, yaşlı istismarı, tıbbi uygulama hatası, cinsel istismar, yazı-imza incelemesi gibi tüm adli tıbbi konularda kişisel ve kurumsal başvuruları kabul ederek bilirkişilik hizmeti vermektedir. Ayrıca diğer bölümlere gelen hastaların değerlendirilmesinde adli tıbbi danışmanlık ve konsültasyon hizmeti verilmektedir.


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Başar ÇOLAK  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Rıza YILMAZ

Prof.Dr. Ömer KURTAŞ

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors