Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, kurulduğu 1994 yılından bu yana, ileri teknoloji ve bilimsel gelişmeler ışığında hizmet sunmaktadır. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerine 25 yılı aşkın süredir devam etmektedir.

Yılda 20.000’den fazla hastaya genel poliklinik hizmeti verilmekte, iki kateter laboraratuarımızda toplam 3000’in üzerinde koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti, elektrofizyolojik çalışma, kalp pili implantasyonu yapılmaktadır. Kliniğimizde yapısal kalp hastalıklarında, erişkin doğumsal kalp hastalıklarında ve kalp kapak hastalıklarında en güncel girişimsel tedaviler uygulanmaktadır. Transtorasik Ekokardiyografinin yanı sıra transözefageal ekokardiyografi üç boyutlu olarak kliniğimizde uygulanmaktadır. Anabilim dalımız bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji servisi ve kardiyoloji aritmi servisi bulunmaktadır. Tüm poliklinik ve girişimsel hizmetler, güncel ve doğru yaklaşımlarla etik ilkeler çerçevesinde uygulanmaktadır.

Anabilim Dalımız tarafından rutin kardiyak muayene dışında;

 • Efor testi
 • 24 saat ambulatuar EKG Holter
 • 24 saat ambulatuar Tansiyon Holter
 • Tilt masası testi
 • Transtorasik Ekokardiyografi
 • Transözefageal Ekokardiyografi
 • Koroner anjiyografi
 • Koroner anjiyoplasti
 • Kronik total oklüzyonların anjiyoplastisi
 • Septal ablasyon
 • Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI)
 • Valve in valve girişimler
 • Paravalvuler kaçak kapatılması
 • Mitral balon valvuloplasti
 • Mitraclip ve triclip tedavisi
 • PFO kapatılması
 • Sol atriyal appendiks kapatılması
 • Erişkin doğumsal kalp hastalıklarının açık ameliyatsız girişimsel yöntemler ile tedavisi
 • Elektrofizyolojik çalışma
 • Ablasyon tedavisi (Radyofrekans ablasyon ve Cryobalon ablasyon)
 • 3 Boyutlu haritalama ile yöntemi ile ablasyon tedavisi
 • Elektriksel kardiyoversiyon
 • Tek odacıklı ve iki odacıklı kalp pili implantasyonu
 • Üç odacıklı kalp pili implantasyonu (Kardiyak resenkronizasyon tedavisi)
 • ICD implantasyonu

Sayfa Başı

Yapısal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Yöntemleri:

Ana Bilim Dalımız, Yapısal Kalp Hastalıkları ve Erişkin Konjenital Kalp hastalıklarında girişimsel tedavi yöntemleri konusunda oldukça önemli deneyime sahip olup, özellikle Transkateter aort kapak implantasyonu ve protez kalp kapağı deliklerinin (Paravalvuler kaçaklar) transkateter yöntemler ile kapatılmasında ülkemizdeki en önemli referans ve öncü klinik özelliğini taşımaktadır. Kapak hastalıkları konusunda yılda 1500’den fazla hastaya genel poliklinik hizmeti verilmekte, 300’ün üzerinde hastaya girişimsel kardiyoloji laboratuarında açık ameliyatsız olarak minimal invazif yöntemler ile müdahale edilmektedir. Kliniğimiz Avrupa’da ve ülkemizde yürütülen girişimsel cihaz çalışmaları için koordinatör merkezlerden birisi olarak seçilmiş olup, uluslar arası birçok çalışmada aktif olarak yer almaktadır. Yapısal kalp hastalıklarının girişimsel yöntemleri ile tedavisinde kliniğimizde uygulanan işlemler aşağıda kısa başlıklar halinde sıralanmaktadır.

A) Kapak Hastalıklarının Sçık Ameliyatsız Girişimsel Yöntemler ile Tedavisi:

1. Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI)

Ciddi aort darlığı olup açık cerrahi için yüksek veya orta riskli hastalarda 1. Basamak tedavi olarak uygulanan TAVI işlemi, kliniğimizde 2012 yılından beri uygulanmakta olup birçok hasta bu yöntem ile komplikasyonsuz olarak iyileştirilmiştir. Kliniğimiz TAVI tecrübesi ile ülkemizde ve uluslar arası ülkelerdeki birçok hekime eğitim vermektedir.

2. Valve in Valve Girişimler

Daha önce cerrahi olarak kapak implantasyonu yapılmış ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak dejeneratif protez kapak hastalığı olan kişilerde kliniğimizde valve in valve tedavi yöntemi ile minimal invazif olarak girşimsel tedaviler uygulanabilmektedir.

3. Paravalvuler Kaçak Kapatılması

Ana Bilim Dalımız ülkemizde protez kalp kapağı etrafında oluşan yırtık, delik ve kaçakların kapatılmasında referans ve öncü klinik özelliğini taşımaktadır.

4. Mitral Balon Valvuloplasti

Ana Bilim dalımızda farklı teknikler ile romatizmal mitral kapak darlığı olan hastalara 1. Basamak tedavi olarak mitral balon valvuloplasti işlemi düzenli olarak uygulanmaktadır.

5. Mitraclip ve Triclip Tedavisi

Mitral yetersizliğinde ve ileri triküspid yetersizliğinde açık cerrahi için yüksek veya orta risk taşıyan hastalarda mitraclip ve triclip tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Sayfa Başı

B) İnme Geçiren Hastalarda Girişimsel Tedavi Yöntemleri:

1. PFO kapatılması

İnme geçiren ve doğumsal olarak foramen ovalesi açık olan ve inme ile ilişkisi kanıtlanmış PFO’su olan hastalarda; transkateter yöntemle özel cihazlar ile PFO kapatılması işlemi rutin ve başarı ile uygulanmaktadır.

2. Sol Atriyal Appendiks Kapatılması

Ritim bozukluğu (Atriyal fibrilasyon) nedeni ile inme geçiren ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak kan sulandırıcı ilaç kullanamayan veya kan sulandırıcı altında kanama geçirmiş hastalarda trombusların en fazla geliştiği yer olan sol atriyum kuyruk kısmının açık ameliyatsız yöntemler ile özel cihazlar ile kapatılması (Perkütan Sol atriyal appendix kapatılması) işlemi kliniğimizde rutin olarak uygulanmaktadır.

Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıklarının Açık Ameliyatsız Girişimsel Yöntemler İle Tedavisi:

Ana Bilim Dalımız, Erişkin Konjenital Kalp hastalıklarında girişimsel tedavi yöntemleri konusunda oldukça önemli deneyime sahip olup, özellikle atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent ductus arteriyozus gibi kalp içi defektlerin transkateter yöntemler ile özel cihazlar kullanılarak kapatılmasında ülkemizdeki en önemli referans ve öncü klinik özelliğini taşımaktadır. Erişkin doğumsal kalp hastalıkları konusunda yılda 500’den fazla hastaya genel poliklinik hizmeti verilmekte, 200’ün üzerinde hastaya girişimsel kardiyoloji laboratuarında açık ameliyatsız olarak minimal invazif yöntemler ile müdahale edilmektedir. Erişkinde doğumsal kalp hastalıklarının girişimsel yöntemleri ile tedavisinde kliniğimizde uygulanan işlemler Atriyal septal defekt kapatılması, Ventriküler septal defekt kapatılması, Aort koarktasyonunda stent tedavisi, Patent duktus arteriyosuz (PDA) kapatılması, Pulmoner darlıkta balon valvuloplasti tedavisi şeklinde sıralanabilir.

Sayfa Başı

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Tayfun ŞAHİN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ertan URAL

Prof.Dr. Ahmet VURAL

Prof.Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN AĞIR

Prof.Dr. Teoman KILIÇ

Prof.Dr. Yengi Umut ÇELİKYURT

Doç.Dr. Göksel KAHRAMAN

Doç.Dr. Burak AÇAR

Doç.Dr. Kurtuluş KARAÜZÜM

Doç.Dr. İrem YILMAZ

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors