Kliniğe Giriş Programı

Doç.Dr. Uğur DEMİRSOY    Başkan

Doç.Dr. Ali Erkan DUMAN    Üye

Dr.Öğr.Üyesi Kerem TEKE    Üye

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimliğe Hazırlık
Kliniğe Giriş Programı
Programın Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Giriş

Bu programın temel amacı 3. dönem öğrencilerine genel fizik muayene becerilerini kazandırmaktır. 3. dönem öğrencileri bu program aracılığıyla elde ettikleri bilgi ve yetilerle 4. ve 5. dönem stajlarında hastalarının fizik muayenelerini rahatlıkla yapabilecek, hastalıkları tanıma ve yorumlama becerilerini geliştireceklerdir. Bu programın diğer bir amacı da tıp öğrencilerine kliniklerin işleyişini, hasta-hekim-hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelleri arasındaki iletişim ve ilişkileri, kan alma, tansiyon ölçme, enjeksiyon ve benzeri diğer temel klinik uygulamaları yerinde gözlemleme şansını vermektir.

Programın Amacı

Bu programın sonunda 3. Dönem tıp fakültesi öğrencileri; hekime başvuran kişilerden anamnez alarak farklı sistemlere yönelik fizik muayene yapabilmeleri ve kliniklerin işleyişi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanacaklardır.

Öğrenim Hedefleri

Bu eğitim programının sonunda öğrenciler;

 1. - Anamnez almanın amacını ve basamaklarını söyleyebilmeli
 2. - Sistemlere yönelik sorgulama yapabilmeli
 3. - Farklı gruplardaki hastalardan anamnez almanın önemli farklarını (çocuklar, yaşlılar vb) açıklayabilmeli
 4. - Kendilerine sunulan hastalardan anamnez alabilmeli,
 5. - Anamnez aldıkları hastanın hasta dosyasını doldurabilmeli,
 6. - Genel durum muayenesini yapabilmeli,
 7. - Farklı sistemlere yönelik fizik muayene yapabilmeli,
 8. - Hasta güvenliğinin öneminin farkına varabilmelidir.

Hastalardan Anamnez Alınarak Dosya Hazırlanması

- Her öğrenci staj süresince toplam 3 hastanın detaylı anamnezini alarak dosya hazırlamalı ve program sürecinde talep edildiğinde sunmalıdır.

- Hazırlanan her hasta dosyası ilgili klinikteki asistan/doktor öğretim üyesi tarafından aynı gün içinde onay amaçlı tarih atılarak imzalanacaktır.

- Büyük staj rotasyonlarında toplam 2, küçük stajlarda ise 1 hasta dosyası hazırlanması istenmektedir.

Öğrencilerin Kliniklere Dağılım Sayıları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı                                                     24-36

İç Hastalıkları Anabilim Dalı                                                                             24-36

Genel Cerrahi Anabilim Dalı                                                                            24-36

Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı                                                                      24-36

Nöroloji Anabilim Dalı                                                                                     11-12

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı                          11-12

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı                                                                     11-12

Kardiyoloji Anabilim Dalı                                                                                 11-12

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı                                                              11-12

Dermatoloji Anabilim Dalı                                                                               11-12

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı                                                 11-12

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı                                    11-12

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı                                                                         11-12

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı                                                                         11-12

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı                                                            11-12

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı                                                           11-12

Üroloji Anabilim Dalı                                                                                        11-12
Önerilen Fizik muayene kitapları:

 • DeGowin’in Semiyoloji Kitabı
 • Mosby Fizik Muayene El Kitabı
 • Jarvis Fizik Muayene ve Değerlendirme Cep Kitabı
 • Bates cep
 • İç Hastalıklarında Temel Semiyoloji
 • Semiyoloji (Yaşar KÜÇÜKARDALI)
 • Pediyatrik Semiyoloji (Fatma OĞUZ)
 • Pediatrik Fizik Muayene Resimli El Kitabı (YURDAKÖK)
 • Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı (Erhan BOZKURT)
 • Teşhiste Temel Bilgi (Cihat BAOĞLU – Vahe ALEKSANYAN)
 • Cerrahide Muayene Usulleri ve Hastalıklardaki Bulgular (Orhan BUMİN) baskısı yok)
2022-2023 KLİNİĞE GİRİŞ DERS PROGRAMI

FİZİK MUAYENE STAJI

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors