Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp, temel görevi beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanı koymak, tedavi etmek ve ölüm veya daha ileri sakatlıktan korumak olan bir uzmanlık dalıdır.

Acil Tıp, akut hastalık veya yaralanması olan bir hastaya tanı koymak, değerlendirmek, stabilizasyonunu sağlamak, tedavi etmek ve bakımını sonuçlandırmak üzere eğitilmiş hekimler tarafından uygulanır. Hastanın talebine yönelik, yaygın ve kesintisiz olarak ulaşılabilir bir bakım için çalışılmaktadır. Hasta bakım işlemleri Acil Tıp Uzmanı gözetiminde araştırma görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Fakültemizde Acil Tıp Anabilim Dalı 2003 yılında kurulmuştur. Halen 5 öğretim üyesi (3 Prof. Dr, 1 Doç. Dr, 1 Dr.Öğr. Üyesi) ve 28 araştırma görevlisi ile eğitim, araştırma ve hasta bakım hizmetlerine devam etmektedir. Anabilim dalımızın öncelikli ilkesi iyi bir eğitim ve hasta bakım kalitesi sunmaktır. Anabilim dalımız araştırma görevlileri gerek anabilim dalı eğitim programı gerek katıldıkları kurslar ile 4 yıllık eğitimlerini en iyi düzeyde tamamlamaktadırlar. Düzenli olarak haftada 1 gün makale saati, 1 gün eğitim seminerleri ve aylık multidisipliner morbidite mortalite toplantıları, debriefing toplantıları veya simülasyon eğitimleri yapılmaktadır. Acil tıp programımızın eğitim müfredatı Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygundur.

Acil Tıp stajına gelen 6. sınıf tıp öğrencileri için her gün yatak başı eğitimler yapılmaktadır. Ayrıca gözetim altında takip edilen hastalar yapılandırılmış intörn hekim formlarına kaydedilmektedir. İntörn hekimlerin yeterlilikleri hasta sunumları, klinik uygulamalar ve dosya kayıtları ile değerlendirilmektedir.


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Murat PEKDEMİR  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Serkan YILMAZ

Prof.Dr.Nurettin Özgür DOĞAN

Prof.Dr.Elif YAKA

Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Ulaş ÖZTURAN

Sayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors