Vizyon - Misyon

Vizyon

Yirmi yıl içinde bölgesel referans merkezi haline gelmiş, tıp eğitiminde ülkemizdeki örnek tıp fakülteleri düzeyine ulaşmış, sağlık araştırmaları sıralamasında ülkedeki ilk beş tıp fakültesi arasına girmiş olmaktır.Misyon

Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen, yetkin hekimler yetiştirmek,

Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak,

Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunmak,

Bilgiyi üreten ve uygulayan bir kamu Kurumu sorumluluğuyla toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için öncülük etmektir.Hedefler

Eğitim Hedeflerimiz: Tıp eğitiminde stratejik amacımız; eğitimimizi ulusal çekirdek eğitim programı ve tıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında geliştirerek, güncel tıp bilgisi ile donanmış, ülkemizde sık görülen hastalıkları iyi bilen, problem çözme, kendi kendine öğrenme ve iletişim becerisine sahip, önceliği her durumda hastalarına hizmet olarak gören ve bir profesyonel olarak takım çalışması içinde rol alabilecek hekimler yetiştirmektir.

Araştırma Hedeflerimiz: Tıp Fakültemizin stratejik amaçlarından birisi de; araştırma altyapısını güçlendirerek, nitelikli ve uluslararası bilim dünyasına katkı sunacak araştırmalar yapılması için gerekli ortamı hazırlamaktır.

Hizmet Hedeflerimiz: Araştırma ve uygulama hastanesi ile tıp fakültesi birimlerinin nitelikli ve eşgüdümlü hizmet sunmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

 


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors