Etkinlikler

 • 1
  Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Kursu
  04/10/2023 » 09:30 - 15:00 Kurs
 • 2
  Kronik Viral İnfeksiyonların Tedavi ve Yönetimi
  07/10/2023 » - 08/10/2023 » Toplantı
 • 3
  Hiv ve Metabolik Sağlık
  16/10/2023 » 09:00 - 15:15 Toplantı
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors