İç Kontrolİş Akış Şeması

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterliği Süreci
Personel Maaş İşlemleri Talimatı
Kıst Maaş ve Terfi Maaş İşlemleri Talimatı
657 Sayılı Kanuna Göre Terfi Farkları İşlemleri Talimatı
Doğum Yardımı İşlemleri Talimatı
Ek Ders Ücreti Ödemesi Talimatı
Sınav Ücreti İşlemleri Talimatı
Jüri Ücreti Ödemesi İşlemleri Talimatı
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Talimatı
Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Talimatı
Emekli Yolluğu Ödemesi Talimatı
Bütçe Planlama Talimatı
İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri Talimatı
Kurul Oluşumu Talimatı
Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İşlemleri Talimatı
Kurul Gündeminin Görüşülmesi İşlemleri Talimatı
Yönetim Kurul Gündeminin Görüşülmesi İşlemleri Talimatı
Disiplin Kurul Gündeminin Görüşülmesi İşlemleri Talimatı
Dr.Öğretim Üyesi Atama İşlemleri Talimatı
Bölüm Başkanı Atama İşlemleri Talimatı
Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri Talimatı
Görev Süresi Uzatma İşlemleri Talimatı
Görevlendirme İşlemleri Talimatı
Fazla Mesai İşlemleri Talimatı
Geçici Görev Yolluğu (Yurtdışı) İşlemleri Talimatı
Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarına Atama İşlemleri Talimatı

Görev Tanımları

Dekan Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Dekan Yardımcısı Görev Tanımı
Bölüm Başkanı Görev Tanımı
Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı
Prof. Görev Tanımı
Doç. Görev Tanımı
Dr. Ögr. Üyesi Görev Tanımı
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı
Uzman Görev Tanımı
Araştırma Görevlisi Görev Tanımı
Ayniyat Satınalma
Dekan Sekreteri
Destek Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri

Uyum Eylem Planı

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3

Birim Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 2022
Faaliyet Raporu 2021
Faaliyet Raporu 2020
Faaliyet Raporu 2019
Faaliyet Raporu 2018
Faaliyet Raporu 2017
Faaliyet Raporu 2016

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors