İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim dalımızda aşağıdaki bilim dalları kurulmuş olup hizmet vermektedir.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları: Tiroid bezi, hipofiz, böbreküstü bezi hastalıkları, diabet (şeker hastalığı) ve obezite (şişmanlık), osteoporoz (kemik erimesi) tanı ve tedavisi, her türlü hormon tetkiki yapılmaktadır.

Gastroenteroloji: Karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, mide, yemek borusu, ince ve kalın barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Mide (gastroskopi), kalın barsak (kolonoskopi) ve safra yolları endoskopisi (ERCP), sarılık tetkikleri, pHmetre (yemek borusundaki asit miktarının ölçülmesi) ve karaciğer biopsisi yapılabilmektedir.

Hematoloji: Kan hastalıkları (anemi, akut ve kronik lösemiler) tanı ve tedavisi için hizmet vermektedir. Kan tetkikleri ve kemik iliği incelemesi yapılabilmektedir.

Nefroloji: Böbrek hastalıkları, kronik böbrek hastalığı, üriner sistem hastalıkları, renal replasman tedavileri ve yüksek tansiyon ile ilgili tanı ve tedavi sunmaktadır. Kan ve idrar tahlilleri, kontrastlı böbrek filmi, ultrasonografi, santral damar yolu açılmakta ve böbrek biopsisi yapılabilmektedir. Hemodiyaliz ünitesinde deneyimli doktor ve hemşireler hizmet vermektedir. Sürekli ayaktan periton diyalizi yapılabilmektedir.

Romatoloji: İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit ve diğerleri), omurganın iltihaplı romatizması (ankilozan spondilit), yumuşak doku romatizması, kas, damarlar ve bağ dokusunun sistemik iltihabi romatizmal hastalıkları (miyozit, vaskülit, lupus, skleroderma), osteoartroz (kireçlenme), osteoporoz (kemik erimesi) ve gut hastalığının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji: Kanserin tanısı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Kanserli hastalara kemoterapi (kanserin ilaçla tedavisi) uygulanmaktadır.Endokrinoloji Bilim Dalı

Endokrin sistem iç salgı bezlerinden oluşan bir sistemdir. Başlıca iç salgı bezlerimiz beyinde hipotalamus, hipofiz , pineal, boyunda tiroid, paratiroid, karında pankreas, böbreküstü bezleri, yumurtalıklar (kadında over, erkekte testis) dır. İç salgı bezleri hormon dediğimiz maddeleri yapar ve kan dolaşımına verirler. Hormonlar insanların büyümesi, gelişmesi, üreme, metabolizma, vücuttaki bir çok dengenin sağlanmasından sorumludurlar.

Endokrinoloji, iç salgı bezlerinden salgılanan hormonları, bu hormonların vücudumuzda oluşturduğu etkileri ve metabolizma hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı iç hastalıkları anabilim dalının bir üst uzmanlık alanıdır. Endokrin hastalıklar toplumda en sık görülen hastalıklardır. Diabetes mellitus, guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, kıllanma, çocuk sahibi olamama, menstruasyon bozuklukları, obezite, osteoporoz gibi metabolik kemik hastalıkları , akromegali, büyüme geriliği, Cushing sendromu bunların en sık görülenleridir.

Verilen Hizmetler

Bilim dalımıza ait 4 endokrinoloji polikliniği, 400m2 kapalı alanı olan diyabet ve obezite merkezi bünyesinde 2 diyabet, 1 obezite poliklinigi, 1 yan dal polikliniği, 2 beslenme ve diyet polikliniği, 2 diyabetik ayak polikliniği ve 1 tabanlık atölyesi ile hizmet verilmektedir. Yan Dal polikliniğinde; tiroid kanseri (Pazartesi), Hipofiz ve adrenal bez hastalıkları (Salı) ve cinsiyet disforisi (Çarşamba) hastaları ile metabolik kemik hastalıkları tanı tedavi ve takibi yürütülmektedir. 17 yataklı endokrinoloji servisinde yatan hastaların tanı, takip ve tedavilerini uzman doktor ve öğretim üyesi bünyesinde yapmaktadır.

Hastalara tanı amaçlı tüm endokrinolojik dinamik testler poliklinik ünitemiz içindeki test odamızda ayaktan veya yataklı servisimizde yatırılarak uygulanabilmektedir. Şeker yükleme testi (OGTT) polikliniğimiz bünyesinde her gün yapılmakta , test sırasında hastaların gözetim altında olup beklediği ayrı bir test odası bulunmaktadır.

Kliniğimizde ultrason eşliğinde uzman doktor veya öğretim görevlisi tarafından tiroid ultrasonu, ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve tiroglobulin, parathormon yıkama yapılmaktadır.

Bilim dalımızca takip edilen ayaktan veya yatarak tedavi gören tüm diyabetik hastalara diyabet ve insulin tedavisi eğitimi 2 diyabet hemşiremiz tarafından poliklinikte veya servis sorumlu hemşiremiz tarafından yatak başında verilmektedir. Birebir hasta eğitimi dışında haftanın her günü öğleden sonra diyabet eğitim grupları oluşturulmaktadır. Telefon vizitleri ile hasta takibi ve insülin titrasyonu hemşirelerimiz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca yılda 4 kere 2 hafta süreli "diyabet hasta okulu" yapılmaktadır. Eğitimlere endokrinoloji uzmanı, eğitim hemşiresi, diyetisyenin yanı sıra, podolog ve psikolog da katılmaktadır.

Kliniğimizde her gün hizmet veren 2 diyabet polikliniği diyabet tanı, tedavi ve komplikasyonlarının takipleri yapılmaktadır. Gerekli hastalara ayaktan yada servisimizde yatarak İnsülin pompası takılmakta ve aşamalı olarak pompa eğitimi verilmektedir. Sürekli subkutan kan şekeri ölçüm cihazı uygulaması ve eğitimi de polikliniğimizde yapılmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde uzman podolog eşliğinde diyabetik ayak bakım, takip ve tedavisi yapılmakta ve yürüme analizi sonrası gerekli hastalara tabanlık üretimi atölyemizde yapılmaktadır.

Kliniğimizde tartışmalı hastaların değerlendirilmesi için düzenli olarak multidisipliner vaka konseyleri;

Tiroid, paratiroid ve adrenal bez hastalıkları: Genel Cerrahi ve Nükller Tıp AD katkıları ile

Hipofiz Hastalıkları: Beyin Cerrahi AD katkıları ile

Obezite: Genel Cerrahi, Psikiyatri, Anestezi AD ve diyetisyen katkıları ile

Cinsiyet Disforisi: Psikiyatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Adli Tıp, Kulan Burun Boğaz Hastalıkları AD katkıları ile yapılmaktadır.

Sayfa Başı


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Berrin ÇETİNARSLAN ARSLAN (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Zeynep CANTÜRK

Doç.Dr. Alev SELEK

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

Gastroentroloji ve Hepatoloji Enstitüsü dünya standartlarında bilimsel veri üretmek, ileri endoskopik uygulamalar ve minimal invaziv endoskopik girişimlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yanında enstitümüz dünya çapında hasta bakımı ve tedavi takip hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir. Enstitü ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda Gasteroenteoroloji yandal uzmanlık eğitiminin yanı sıra translasyonel gastroenteroloji, moleküler gastroenteroloji, hepatoloji, ileri gastroenterolojik girişimler alanlarında doktora öğrencisi ve araştırmacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sindirim sistemi hastalıkları alanı son yıllarda hızla gelişim göstermekte ve bu alanda bilimsel yayın ve innovatif üretim artmaktadır. Gastroenterolojik hastalıkların tedavisinde minimal invaziv girişimler tanımlanmış ve geçmiş yıllarda ameliyatlarla tedavi edilen bir çok hastalık endoskopik girişimlerle insan bedenine en az müdahale ile tedavi edilebilir hale gelmiştir. Merkezimiz araştırmacı ve uzman hekimlerin bu prosedürleri öğrenebilmek için başvurabilecekleri bir eğitim merkezi olmayı hedefleri arasında tutmaktadır.2019 yılında üniversimiz bünyesinde hizmete açılan DETAB (Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi) Gastroenteroloji Kliniğimize ileri endoskopik girişimler için ameliyathane ve deney hayvanları alt yapısı sağlayabilmektedir. Bu sayede ülkemizde de ilk kez uygulama sahası bulan karmaşık endoskopik prosedürler için hayvan modelleri üzerinde eğitim verilebilecek ve bu prosedürelerin ülke çapında diğer merkezlerde de uygulanabilmesi yolu açılacaktır. Gastroenteroloji –DETAB işbirliği ile yeni endoskopik prosedürlerin geliştirilemesi için bilimsel araştırmaları hayvan modelleri üzerinde araştırması yapılabilecektir.

Sindirim sistemi hastalıkları ülkemiz sağlık harcamalarının önde gelen sebeplerindendir. Uygulanan tedaviler ve girişimsel prosedürel ekipmanlarda belli oranda ülke dışı kaynaklara bağımlı çalışılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde malzeme ve imalat teknolojileri, biyomedikal mühendisliği bölümleri ile ortak projeler geliştirilmesi ve kullanılan endoskopik aksesuarların ülkemizde üretilmesi son derece önem arzetmektedir. Enstitümüz bu anlamda sanayi üniversite işbirliğinin merkezinde yer alarak bu üretimlere önayak olmayı planlamaktadır.

Gastroenteroloji ünitemiz ilk kez 2012-2017 yılları arasında Avrupa Gastroenteroloji Hepatoloji Eğitim Merkezi (European Training Center of Gastroenterology and Hepatology) olarak akredite edilmiş ve 2017-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 4 yıl süreyle akreditasyonunu yenileşmiştir. Halihazırda bu akreditasyonu sağlayan ülkemizdeki nadir gastroenteroloji kliniklerindendir.

2020 yılında hizmete girecek olan Gastroenteroloji –Hepatoloji İleri Endoskopik Uygulama Merkezimiz gelecekte eğitim ve araştırma faaliyetlerine uygun alt yapı ile dizayn edildi. Merkezimiz 5500 m2 alanda ikisi kurşun kaplı 9 endoskopik girişim odası, motilite labaratuvarı, deneysel araştırma labaratuvarı, poliklinik odaları, konferans salonu ,ziyaretçi araştırmacılar için konaklama odaları ile hizmete açılmak üzeredir. Eğitim yeterliliği Avrupa Birliği kurumlarınca da akredite edilmiş ve gerekli alt yapısı hazır hale getirilmiş kliniğimiz çağdaş hasta bakımı ve üst düzey Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapıdadır.

Gastroenteroloji kliniğimiz üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren proteomiks ve kök hücre labaratuvarları ile işbirliği içinde ortak araştırmalar dizayn etmekte ve Translasyonel Gastroenteroloji alanında doktora programları oluşturmaya zemin hazırlamaktadır. Mevcut disiplinler arası çalışma kültürü tesis edilmiş ve araştırmacılara kapılarımız açmış durumdayız.

Merkezimiz yıllardır sürdürdüğü ileri endoskopik girişimlerde (Endoskopik Submukosal Diseksiyon, Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Çift Balonlu Enteroskopi,Endosonografi, Kolanjioskopi gibi) yüksek sayıda hasta sayılarına ulaşmış ve dünya çapında bir deneyim kazanmıştır. İleri endoskopik girişimlerin uygulanmasında ülkemizde hep ilk merkezlerden olan ünitemiz bu deneyimini ülkemiz klinisyenleri ve dünya çapında araştırıcılarla paylaşmaktadır. Bu amaçla ilki 2009 yılında olmak üzere ESD (Erken Evre sindirim Sistemi Kanserlerinin Endoskopik Tedavisi) ve İleri Endoskopik Uygulamalar Çalıştayları ,Uygulama Kursları düzenlenmiştir. Ülkemiz akademisyenleri ünitemizde bu endoskopik girişimleri izleme ve uygulama imkanı bulmaktadır. Bu sayede hastalar için son derece önemli prosedürler ülkenin diğer gastroenteroloji birimlerinde de uygulanır hale gelmektedir. Uygulamaya alınan eğitim atölyelerine uluslararası araştırıcılar ve uygulayıcılar davet edilerek deneyimlerinden faydalanılmakta ve bilgi aktarımı yapılarak ülke tanıtımına katkı verilmektedir.Ünitemiz gerçekleştirdiği başarılı ileri endoskopik uygulamalar ve hasta bakımı sayesinde başta Marmara bölgesi olmak üzere bir çok ilden hastaların rağbet gösterdiği bir kurum olmuştur. Enstitü bünyesinde bu yoğun hasta popülasyonuna sunulan hizmetten elde edilecek veriler bilimsel çalışmalarımıza kaynak sağlamaktadır.

Sayfa Başı


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Altay ÇELEBİ (Bilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Göktuğ ŞİRİN

Doç.Dr. Ali Erkan DUMAN

Doç.Dr. Hasan YILMAZ

Hematoloji Bilim Dalı

Tarihçe

Prof. Dr. Abdullah Hacıhanefioğlu tarafından 2000 yılında kurulan bilim dalımızda günümüze kadar dokuz hematoloji uzmanı yetişmiştir (Mart 2022 itibari ile dört yan dal uzmanı bulunmaktadır). Kliniğimiz uzun süre Batı Karadeniz bölgesinin yoğun hasta yükünü tek başına karşılamıştır. Hematoloji Bilim DalımızTıp Fakültesi bünyesinde kan bankasının kurulmasına katkıda bulunmuştur. Halen Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Özgür Mehtap aynı zamanda Kan Bankası sorumlusu olarak çalışmaktadır. 2016 yılında kemik iliği nakil ünitesi açılmış olup otologkök hücre nakli uygulamasına başlanmıştır. Şimdiye kadar (Mart 2022 tarihi itibari ile) 103 hastaya otolog kök hücre nakli yapılmıştır. Hastanemiz Hematoloji Bilim Dalı’nda 32 yatak bulunmaktadır. Anemiler, hematolojik maligniteler, kanama bozuklukları ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Araştırma olarak çok merkezli çalışmalara da katılan merkezimiz yan dal eğitimi vermeye devam etmekte, hematoloji dernekleri ile ilişki içinde yan dal uzmanlarının eğitiminde iyileştirmeleri amaçlamaktadır.

Verilen Tıbbi Hizmetler
Poliklinikler

Bir veya iki uzman hekim, sayısı değişmekle birlikte 3 veya 4 asistan hekim ve bir öğretim üyesinin danışmanlığında hizmet vermektedir. Günde ortalama 70 hasta bakılmaktadır. Polikliniğimiz acil hastalar dışında randevu sistemi ile çalışmaktadır.

Hematoloji servisimizde yine bir veya iki uzman hekim, asistanlar ve dönüşümlü olarak bir öğretim üyesi tarafından yatan hastaların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Aferez

Hematoloji Bilim Dalımızda Aferez ünitesi bulunmakta gerek kök hücre toplanması gerekse terapötikaferez işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri, Yataklı tedavi Hizmetleri, Otolog kök hücre nakli,Terapötikaferez işlemleri

Sayfa Başı


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Abdullah HACIHANEFİOĞLU (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Pınar TARKUN

Prof.Dr.Özgür MEHTAP

Doç.Dr. Ayfer GEDÜK

Dr.Öğr.Üyesi Esra TERZİ DEMİRSOY

Nefroloji Bilim Dalı

Nefroloji Bilim Dalı, 2000 yılında kurulmuştur. Bölümünde dört öğretim üyesi, üç yandal öğrencisi, bir uzman hekim, 12 araştırma görevlisi ve uzman sağlık personeli hizmet sunmaktadır. Nefroloji bölümü tarafından yetişkin hastalarının konjenital böbrek hastalıkları, hipertansiyon, kronik böbrek hastalıkları, diyaliz (hemodiyaliz veya periton diyalizi) ve böbrek transplantasyonu ile ilgili tedavisi yapılmaktadır. Günlük ayaktan hasta bakımı yanında 24 yataklı nefroloji servisinde hastalar yatarak tanı ve tedavi almaktadır. Poliklinik takiplerinde rutin nefroloji hastaları için ve glomerülonefrit, otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ve böbrek nakilli hastalar için özel poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında hastalığın ilerlemesini durdurmak için özel takip ve tedavi verilmektedir.

Diyaliz ünitesinde hemodiyaliz tedavisi, hayati önemi olan plazmaferez vediğer spesifik plazma değişim işlemleri başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Yaklaşık yüz periton hastasının takip edildiği periton ünitesi bölgedeki büyük merkezlerden biridir. Hemodiyaliz hastalarında sık gelişen damar yolu problemleri deneyimli bir ekip tarafından nefroloji ünitesinde çözülmekte ve görüntüleme eşliğinde santral damar yolu açılmaktadır.

Bilim Dalımızda 24 saat süreyle kan basıncı izlemi yapabilecek kan basıncı izlem cihazı, böbrek biyopsilerinde kullanılan ultrasonografi cihazı, hemodiyaliz tedavileri için kullanılan 24 adet hemodiyaliz makinası ve plazma tedavileri için kullanılan 2 adet plazmaferez cihazı bulunmaktadır. Böbrek hastalıklarında tanısal önemi olan böbrek biyopsisi yapılmakta ve renal patolojide uzman patologlar tarafından değerlendirilmektedir. Nefroloji bölümünde uzman bir ekip tarafından tüm hastalıkların tanı ve tedavisi başarıyla yapılmaktadır.

Sayfa Başı


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Betül KALENDER GÖNÜLLÜ (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Erkan DERVİŞOĞLU

Doç.Dr. Necmi EREN

Dr.Öğr.Üyesi Sibel GÖKÇAY BEK

Öğr.Gör.Metin ERGÜL

Romatoloji Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı 2001 yılında kurulmuş olup poliklinik hizmeti vermektedir ve gerektiğinde hastayı yatırarak tedavi etmektedir.

İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit), omurganın iltihaplı romatizması (ankilozan spondilit), yumuşak doku romatizması (fibromiyalji, tendinit, bursit vb), kas, damarlar ve bağ dokusunun sistemik iltihabi romatizmal hastalıkları (miyozit, vaskülit, sistemik lupus eritematozus, skleroderma), osteoartroz (kireçlenme), gut hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi ve Behçet Hastalığı’nın tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bağlarda ön planda ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şekil bozukluğuna neden olan hastalıkların tümüne romatizma adı verilmektedir. Romatizma tek bir hastalık olmayıp 200’e yakın hastalık bu sınıflama içinde yer almaktadır.

Romatizmal hastalıklar kadınlarda daha sık görülmektedir ve sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. Bununla birlikte erkeklerde daha sık görülen (gut, ankilozan spondilit) ya da daha ziyade gençlerde görülen (sistemik lupus eritematozus) romatizmal hastalıklar da vardır. Romatizmal hastalıklar çocukluk çağında da görülebilir.

Romatizmal hastalıkların çoğunun kesin nedeni bilinmemektedir. Genellikle bulaşıcı değildir. Bir kısmında genetik yatkınlık önem taşır. Bazı iltihaplı romatizmal hastalıklar iç organlarımızı (akciğer, böbrek, beyin vb) etkileyebilir.

Romatizmal hastalıklarda en uygun tedavinin yapılabilmesi için ilk aşamada hastalığa doğru teşhis konulması gereklidir. Bazen erken dönemde kesin tanı konulması güç olabilir ve hastanın bir süre izlenmesi gerekebilir. Hastalığın belirtileri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Romatizmal hastalıkların bir kısmında hastalık uzun süre devam edebilir (kronik). Bu durumda tedavinin de uzun süreceği ve sürekli doktor kontrolünde olunması gerektiği unutulmamalıdır. Yapılan tedavi hastalığı tamamen ortadan kaldırmasa dahi yaşamını ağrısız ve rahat sürdürmesini sağlar ve hastalık nedeniyle ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların gelişmesini engeller.

Şu anda Bilim Dalımız 2 Öğretim Üyesi ve 3 Yan Dal öğrencisi ile hizmet vermektedir. Polikliniğimiz de günlük yaklaşık 100 hastaya hizmet verilmektedir. 12 hasta kapasiteli yataklı servisimiz mevcut olup ayrıca İnfüzyon Ünitesinde günde yaklaşık 20 hastaya tedavi uygulanmaktadır.

Sayfa Başı


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Ayşe ERGÜNEY CEFLE (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Ayten YAZICI

Doç.Dr. Duygu TEMİZ KARADAĞ

Doç.Dr. Neslihan GÖKÇEN

Uzm.Dr.Özlem ÖZDEMİR IŞIK

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Onkoloji Bilim Dalımızda vücudun herhangi bir dokusu ya da organından kaynaklanan kanserlerin tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Kanser tedavisinde kemoterapi, hormon tedavileri, hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapi tedavileri uygulanmaktadır. Bu tedaviler, kanserle ilgili fakültemiz diğer anabilim dalları (Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Genel Cerrahi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum , Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi) ile yapılan multidispliner bilimsel toplantılarda tartışılarak kararlaştırılmaktadır.

Hizmetler

Bilim dalımızda 3 adet poliklinikte yeni hasta kabulü ve takip-tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Günde yaklaşık 150 ayaktan hasta bakılmaktadır. Ayaktan kemoterapi ünitesinde toplam 45 koltuk ile günde yaklaşık 80 hasta ile kemoterapi tedavileri sürdürülmektedir. Onkoloji servisizimizde ise 34 yatak ile takip, tedavi ve bakım hizmetleri verilmektedir.

Eğitim

Bilim dalımızda, İç Hastalıkları Anabilim dalı tarafından belirlenen Tıp Fakültesi Dönem 4 ve 6 eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Aynı zamanda, İç Hastalıkları araştırma görevlileri ve Onkoloji yan dal asistanları ile haftalık makale ve seminer saatleri dahil olmak üzere eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

Araştırmalar

Tıbbi Onkoloji öğretim üyeleri tarafından İç Hastalıkları asistanları ve Onkoloji yan dal araştırma görevlileri ile birlikte bilimsel ve deneysel çalışmalar sürdürülmektedir. Ek olarak, hastanemiz bünyesinde yer alan Klinik araştırmalar merkezi ile birlikte öğretim üyelerimiz uluslararası Klinik Faz çalışmaları yürütmektedir.

Sayfa Başı

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Kazım UYGUN (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Umut KEFELİ

Prof.Dr.Devrim ÇABUK

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin BAKKAL TEMİ

Sayfa Başı

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Berrin ÇETİNARSLAN ARSLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Kazım UYGUN

Prof.Dr. Betül KALENDER GÖNÜLLÜ

Prof.Dr. Zeynep CANTÜRK

Prof.Dr. Ayşe ERGÜNEY CEFLE

Prof.Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU

Prof.Dr. Erkan DERVİŞOĞLU

Prof.Dr. Altay ÇELEBİ

Prof.Dr. Umut KEFELİ

Prof.Dr. Ayten YAZICI

Prof.Dr. Pınar TARKUN

Prof.Dr. Özgür MEHTAP

Prof.Dr. Devrim ÇABUK

Doç.Dr. Alev SELEK

Doç.Dr. Göktuğ ŞİRİN

Doç.Dr. Necmi EREN

Doç.Dr. Ali Erkan DUMAN

Doç.Dr. Hasan YILMAZ

Doç.Dr. Ayfer GEDÜK

Doç.Dr. Neslihan GÖKÇEN

Doç.Dr. Duygu TEMİZ KARADAĞ

Doç.Dr. Esra TERZİ DEMİRSOY

Dr.Öğr.Üyesi Sibel GÖKÇAY BEK

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin BAKKAL TEMİ

Öğr.Gör. Metin ERGÜL

Uzm.Dr. Özlem ÖZDEMİR IŞIKDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors