Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Üniversite ya da İngilizce yazılışıyla “university” Latince universitas magistrorum et scholarium’dan gelir, anlamı da öğrenci ve alim topluluğudur. Ayrıca bir görüşe göre de evrensel şehir anlamı içerir. Sonuç olarak üniversite öğrencilerin eğitim aldığı bir yerdir. Üniversite sadece meslek eğitimi vermez. Bu eğitimi veren kurumlara yüksek okul denir ve öğrencilerini iş hayatına hazırlar. Üniversite eğitimi alanlar daha çok uğraştıkları disipline bir artı getirmeye çalışırlar ve üniversite idealde olması gereken hali ile bir düşünce üretme yeridir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Umuttepe Yerleşkesi içinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kattadır.

Anabilim Dalımız 1995 yılında kurulmuş olup, 2022 yılı itibarıyla 6 Profesör ve 1 Postdoktoral öğretim elemanı görev yapmaktadır. Anabilim Dalında mezuniyet sonrası eğitimde yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programları yürütülmektedir. Bugüne kadar Anabilim Dalında 9 yüksek lisans, 7 doktora ve 4 uzmanlık tezi tamamlanmıştır. Başlıca çalışma konuları nöropsikofarmakoloji, kardiyovasküler farmakoloji, ürogenital sistem ve gastrointestinal sistem farmakolojisi, endokrin farmakoloji ve klinik farmakolojidir. Laboratuvarlarda in vitro organ banyoları, organ perfüzyon donanımları, davranış deney düzenekleri, HPLC (high pressure liquid chromatography), FTIR (Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometr) ve moleküler yöntemlere ait düzenekler bulunmaktadır. Yürütülen araştırmalar Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Farmakoloji eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçülerine uygun olarak yaşama geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi ilkesine dayanarak amacımız temel ve farmakolojik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunacak bilim insanları yetiştirmektir. Ülkenin ve toplumun farmakoloji alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunacak; bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış; yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayan; insan ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileyen bilim insanları yetiştirmektir.

Anabilim Dalında farklı fakültelerde mezuniyet öncesi eğitim programları uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi’nde Dönem II, Dönem III öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Dönem VI öğrencilerine Klinik Farmakoloji, Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dönem III öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Anestezi ve Acil-İlk Yardım programlarında Tıbbi Farmakoloji dersi; Podoloji programında ise Tıbbi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji dersleri verilmektedir.

Ayrıca kentte hekimlere, eczacılara, diş hekimlerine ve diğer meslek kuruluşlarına, bazı sivil toplum örgütlerine talepleri olduğunda ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Donanımları:

-İn-vitro izole organ banyo sistemleri, bilgisayarlı veri kayıt sistemi,stimülatörler, poligraf

-Analjezik ve antiinflamatuvar aktivite tayini için gerekli donanımlar,- İn vivo kan basıncı ölçüm cihazı,

-Davranış modelleri (+ labirent düzeneği, zorunlu yüzdürme silindirleri, bilgisayarlı lokomotor aktivite cihazı, Rotarod cihazı, öngörülemeyen kronik hafif stres modeli, akustik irkilme refleksi cihazı, alkol ve sigara bağımlılığı modelleri),

-Öğrenme ve bellek düzenekleri (pasif sakınma aleti, + labirent düzeneği, üç panelli pist düzeneği, Morris su labirenti, yeni obje tanıma testi, yiyecek tercihinin sosyal geçişi testi, korku koşullanması testi cihazı)

Sayfa Başı

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Faruk ERDEN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Tijen UTKAN

Prof.Dr.Fürüzan YILDIZ AKAR

Prof.Dr.Feride İpek KOMSUOĞLU ÇELİKYURT

Prof.Dr.Oğuz MUTLU

Prof.Dr.Semil Selcen GÖÇMEZ

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors