Tıp Eğitimi Çalıştayı 2021

Tıp eğitiminde mevcut durumla ilgili görüş ve önerilerin paylaşıldığı, pandemi döneminde fakültemizde sürdürülen eğitim uygulamalarına ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı, amaç ve hedeflerin belirlenmesine yönelik grup çalışmasını kapsayan 13. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı, 7 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Çalıştayda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan açılış konuşmasında fakültemiz 13.Tıp Eğitimi Çalıştay’ının uzaktan eğitimin getirdiği değişim ve gelişim olanaklarını ve kısıtlarını anlamakta yarar sağlayacağını belirterek, uzaktan eğitim sürecine katkı veren rektörlüğümüze ve fakültemiz öğretim üyelerine teşekkür etti.

“Mevcut Durum ve Öneriler”

Toplantının “Mevcut Durum ve Öneriler” bölümünde yer alan sunumlar klinik öncesinde dönem koordinatörleri Prof.Dr. Belgin Bamaç, Prof. Dr. Deniz Şahin ve Prof. Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz ile öğrenci temsilcileri Umut Can Kaçmaz, Furkan Öner, Oğuz Kaan Karpuz tarafından ; klinik dönemlerde, dönem koordinatörleri Doç. Dr. Selim Öncel, Doç. Dr. Neslihan Alagöz, Prof. Dr. Ayten Yazıcı ile öğrenci temsilcileri Stj. Dr. Begüm Malkoç, Stj. Dr. Umut Er, İnt.Dr.Mahinur Büşra Danacı tarafından gerçekleştirildi.

Bu bölümde, ağırlıklı olarak pandemi dönemi çevrimiçi eğitim uygulamaları ile ilgili geri dönüşler ve talepler yer aldı.

“Olağanüstü Durumlarda Tıp Eğitimi”

Çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. Zafer Utkan’ın yaptığı “Olağanüstü Durumlarda Tıp Eğitimi” isimli bölümünde “Pandemide Tıp Eğitimi ve Geleceği” başlıklı sunumu gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Sayek konuşmasında tele tıp kavramıyla ilgili bilgilendirmede bulunurken, çevrimiçi eğitimle ilgili görüşlerini ifade etti.

Çalıştayda, ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Pınar Daylan Koçkaya,“Pandemi Döneminde KOÜ Tıp Fakültesi Eğitim Uygulamaları “ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

“Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi”

Etkinliğin, “Amaç ve hedeflerin belirlenmesine yönelik grup çalışması, dış paydaş raporlarının değerlendirilmesi” başlığında yer alan bölümünde Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Bayramgürler, Prof. Dr. Devrim Dündar, Prof.Dr.Zeki Yumuk, Prof.Dr. Müge Alvur, Doç.Dr.Nurettin Özgür Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Koçkaya, Dr.Senar Şan, İnt. Dr. Mahinur Büşra Danacı, Stj. Dr. Furkan Can Özmen konuyla ilgili düşüncelerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundular.Çalıştay Sunumları

Prof.Dr. Belgin Bamaç Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Deniz Şahin Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz Sunumu için tıklayınız...

Doç.Dr. Selim Öncel Sunumu için tıklayınız...

Doç.Dr. Aybala Neslihan Alagöz Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Ayten Yazıcı Sunumu için tıklayınız...

Dr.Öğr. Üyesi Pınar Daylan Koçkaya Sunumu için tıklayınız...

Dönem I Umut Can Kaçmaz Sunumu için tıklayınız...

Dönem II Furkan Öner Sunumu için tıklayınız...

Dönem III Oğuz Kaan Karpuz Sunumu için tıklayınız...

Dönem IV Begüm Malkoç Sunumu için tıklayınız...

Dönem V Umut Er Sunumu için tıklayınız...

Dönem VI Mahinur Büşra Danacı Sunumu için tıklayınız...

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu 7 Mayıs 2021 için tıklayınız...  

  

  

  

  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors