Raporlar / Sunumlar

Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Mezun Program Değerlendirme Raporu 2023
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Değerlendirme Stratejisi (2023)
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP 2020) - Ek Rapor (5 Temmuz 2023)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Raporu (5 Temmuz 2023)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü 14.Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu (2022)
Cerrahi Tıp Bilimleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Değerlendirme Toplantısı (22 Aralık 2022)
Temel Tıp Bilimleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Değerlendirme Toplantısı (22 Aralık 2022)
Dahili Tıp Bilimleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Değerlendirme Toplantısı (21 Aralık 2022)
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP-2020) (25 Kasım 2022)
Cerrahi Tıp Bilimleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Değerlendirme Toplantısı (2 Aralık 2021)
Temel Tıp Bilimleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Değerlendirme Toplantısı (2 Aralık 2021)
Dahili Tıp Bilimleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Değerlendirme Toplantısı (1 Aralık 2021)
KOÜ Tıp Fakültesi Amaç ve Hedeflerinin Yeniden Değerlendirilmesi (2021)
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu (7 Mayıs 2021)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Toplantı Tutanağı (25 Mart 2021)
Eğitim Değerlendirme Toplantı Raporları (2019-2020)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Toplantı Tutanağı (7 Temmuz 2020)
Eğitim Değerlendirme Toplantı Raporları (2018-2019)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Toplantı Notları (13 Aralık 2019)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (14 Ekim 2019)
Burs Komisyonu Toplantısı (4 Ekim.2019)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (24 Haziran 2019)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (17 Haziran 2019)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (11 Haziran 2019)
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu (2 Mayıs 2019)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Eğitim Yılı Sonu Raporu (2017-2018)
Eğitim Değerlendirme Toplantı Raporları (2017-2018)
Asistan Akademik Kurul Raporu (21 Aralık 2017)
Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Raporu (13 Aralık 2017)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (9 Kasım 2017)
İntörn Doktor Geri Bildirim Raporu (Kasım 2017)
Eğitim ile İlgili Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı (01 Kasım 2017)
Eğitim ile İlgili Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantı Tutanağı (01 Kasım 2017)
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (26 Ekim 2017)
Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Raporu 2016-2017
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Program Değerlendirme Raporu 2016-2017
Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Raporu 2017
Eğitim Öğretim Yılı Dekanlık - Öğrenci Geri Bildirimleri Toplantıları 2016-2017
Eğitim Öğretim Dönemi Eğitim ve Güncel Sorunlar Toplantılarının Raporu 2016-2017
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu 8 Mayıs 2017
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu 5 Mayıs 2016
Yeni Başlayan Araştırma Görevlileri İçin Bilgilendirme Kitapçığı 2016
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP-2016)
Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2016
Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Program Değerlendirme Raporu 2015-2016
Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Raporu 2015-2016
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP-2014)
Soru ve Cevaplarla Yeni Torba Yasa ve Tıp Fakülteleri - 2014
İl Sağlık Koordinasyon Toplantısı (26 Ocak 2014)
Asistan Sayılarında Azalma İle İlgili YÖK ve Sağlık Bakanlığına Gönderilen Rapor 2014
Fakültemiz Tıp Eğitimi Bilgileri 2014
Tıp Eğitimi Araştırması (2013)
Sağlık Bakanı İle Görüşmesi (25 Şubat 2013)
Mentorluk Raporu (07 Aralık 2013)
Yatay Geçiş Raporu (11 Kasım 2013)
Öğrenci Rehberi (02 Eylül 2013)
Mezuniyet Öncesi Eğitim Çalıştayı Raporu (8-9 Mayıs 2013)
Kocaeli Üniversitesi- Novo Nordisk AR-GE İşbirliği İlerleme Raporu 2013
Kontenjan Artışı 2013
Rehberlik Faaliyet Raporu 2013
Yaz Stajı Değerlendirme Raporu 2013
Sağlık Çalışanlarına Şiddet 2013

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors