14. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı

Fakültemizde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin mevcut durumuna yönelik bir bakış oluşturulması, önümüzdeki eğitim öğretim süreçlerine yönelik yarar sağlayacak yeni yaklaşımların saptanmasına katkı sağlanması amacıyla 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen Tıp Eğitimi Çalıştayı 10 Mayıs 2022 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan açılış konuşmasında pandemi sürecinde eğitimin mümkün olduğu kadar eksiksiz tamamlanmasına çalışıldığını belirterek tıpta eğitimin yaşam boyu olduğunu vurguladı. Dekanımız ayrıca “Ara Değerlendirme Raporu” sonrası bu yılın başında ÜTEAK tarafından “online ziyaret görüşmeleri”nin yapıldığını ve ilk izlenimlerin olumlu olduğunu belirtip raporu hazırlayan ve online görüşmede görev alan tüm öğretim üyelerine ve öğrencilere emekleri ve fakültemizin görünen yüzü oldukları için teşekkürlerini sundu.

Tıp eğitimi süreçleri ile ilgili fakülte öğrenci ve öğretim üyelerinin görüş ve değerlendirmelerini içeren sunum ve konuşmalarda öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimlere de değinildi. Ayrıca eğitim öğretim döneminin ilk yarısında küçük gruplar halinde yapılan TODUP çalışmalarından dereceye giren grupların sunumları yapılıp bu öğrencilere ve danışman hocalara Dekanlık adına sertifikaları takdim edildi.

14. Tıp Eğitimi Çalıştayı’na konuk olarak katılan TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender SAYEK tarafından “Tıpta İnsan Bilimleri ve Tıp Eğitimi” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Çalıştay sırasında yapılan “Tıp Eğitiminde İyi Uygulama Örneklerimiz” konulu panelde ise Tıp Eğitimi AD’ndan Dr. Öğr. Üyesi Pınar DAYLAN KOÇKAYA tarafından “Temel Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi” hakkında bilgiler verilip yapılan uygulamalardan örnekler paylaşıldı. Ayrıca aynı panelde Çocuk ve Ergen Hastalıkları AD’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Beha AYTAÇ tarafından “Nesnel yapılandırılmış klinik sınav-OSCE” uygulamaları, KBB AD’ndan ise Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK tarafından “Psikomotor Beceri İstasyonu” uygulamaları hakkında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.Çalıştay Sunumları

Dr.Öğr.Üyesi Ayla Tekin Orha Sunumu için tıklayınız...

Doç.Dr. Aslıhan Akpınar Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz Sunumu için tıklayınız...

Doç.Dr. Selim Öncel Sunumu için tıklayınız...

Doç.Dr. Aybala Neslihan Alagöz Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Özgür Mehtap Sunumu için tıklayınız...

Dr.Öğr. Üyesi Pınar Daylan Koçkaya Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. İskender Sayek Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Kenan Bek Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Murat Öztürk Sunumu için tıklayınız...

Dönem I Cemil Görgün Sunumu için tıklayınız...

Dönem II Umut Can Kaçmaz Sunumu için tıklayınız...

Dönem III Furkan Öner Sunumu için tıklayınız...

Dönem IV Oğuz Kaan Karpuz Sunumu için tıklayınız...

Dönem V Abdulhalim Aktuğ Sunumu için tıklayınız...

İnt.Dr Merve Aygün Sunumu için tıklayınız... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors