Araştırma ve Yayın Destek Birimi

Araştırmanın en temel sonucu, yayınlanmasıdır.

Yayınlanmayan araştırma yarım kalmış demektir.


Araştırma ve Yayın Destek Birimi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Birimin hizmet ofisi Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezinin (DEKART) içinde yer almaktadır.


Amaç

Bilimsel Araştırmaların (makale, tez, proje, olgu sunumu, rapor) ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla, planlanma, yürütülme ve yayınlanma aşamasında yüksek nitelikli yayın hazırlanması konusunda bilgi ve uygulama desteği vermek.


Hedefler ve Hizmetler

  • Akademik camiada bilimsel araştırmaların planlanma aşamasında araştırıcılara bilgi desteği vermek,
  • Uygulama aşamasında çalışmaların yeterli ve problemsiz yürütülmesini sağlamak amacıyla bilgi ve uygulama desteği vermek,
  • Araştırmanın biyoistatistiksel olarak değerlendirilmesini yapmak ve bilimsel yazıların uluslar arası standartlarda (IMRAD, CONSORT (CONsolidated Standards of Reporting Trials), APA Style, ASA Style) yazılmasında destek olmak,
  • Araştırmanın bulgularının yazım aşamasında tablo, grafik ve görsel öğelerinin oluşturulmasında destek vermek,
  • Çalışmanın yayımlama aşamasında İlk gönderim öncesi ve revizyon sonrasında çeviri desteği vermektir. Birimin, yayınların yabancı dil yetersizliği nedeniyle geri dönmemesi amacıyla, yayının başvuru öncesi “native speaker” tarafından değerlendirilmesi konusunda destek sağlaması amaçlanmaktadır.

Bilimsel Çalışmaların Yabancı Dil Çevirimlerinde Danışmanlık Hizmeti

Fakültemiz Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gür AKANSEL, hazırlanan bilimsel çalışmaların yabancı dil çevirimlerinde danışmanlık hizmeti verecektir. Hizmet, ayda 2 adet çalışmanın redaksiyonu ile sınırlıdır. Önceden yapılmış olan çevirilerin redaksiyonu, çalışmayı hazırlayan fakültemiz mensubu ile birlikte yapılacaktır. Hocamız, çalışmanın dil konusunda düzeltilmesinin yanı sıra çeviri konusunda çeviri esnasında eğitim vermeyi planlamaktadır. Yaptığı bu hizmetin karşılığında herhangi bir ücret veya çalışmanın yazarları arasında yer almayı talep etmemektedir. Bu konuda hizmet almak için Prof. Dr. Gür AKANSEL çeviri redaksiyonu randevu talep formunun doldurulması istenmektedir.


Araştırma ve Yayınlar için Çeviri Destek Hizmeti

Yabancı dile çevirilmiş olan çalışmaların kontrol ve redaksiyonu, Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim elemanları randevu talebi, 7739 no'lu telefon ile Birim Asistanı Tuğba Kalli'den alınabilir.


İletişim

Doç.Dr. Canan BAYDEMİR

Tel: 0262 303 7739 / 0262 303 7915

e-posta:canan.baydemir@kocaeli.edu.tr

 

Birim Asistanı Tuğba KALLİ

Tel: 0262 303 7739

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors