Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, bir Devlet Üniversite Hastanesi olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akademik birimlerinden biridir. 1995 yılında Derince-Sopalı’da SSK hastanesi ile ortak bir binada açılan yataklı kurum ve dersliklerde eğitime başlanmış, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında bu binaların hasar görmesi üzerine mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ve öğretim faaliyetlerine, hasta hizmetlerine prefabrik binalarda hiç ara vermeden devam etmiştir. 2005 yılında Umuttepe yerleşkesinde yeni Üniversite kampüsü içindeki hastane binasına taşınmıştır. Bu tarihten itibaren tüm eğitim, öğretim, ayaktan ve yataklı hasta tanı ve tedavi işlemlerine bu hastane ve eğitim bloklarında devam etmektedir.

Prof.Dr. Haşim Boyacı’nın Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttüğü klinikte Prof. Dr. Ahmet Ilgazlı, Prof. Dr. İlknur Başyiğit ve Doç. Dr. Serap Argun Barış öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar 32 kişi Göğüs Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamlamış, 8 araştırma görevlisinin ise eğitimi sürdürülmektedir. Asistan eğitimi için haftada iki gün düzenli olarak seminer ve literatür programları yapılmaktadır. Her hafta Cuma sabahları Toraks Malignite Konseyi, 15 günde bir İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Konseyi, ayda bir Pulmoner Hipertansiyon konseyi yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Kliniği temel olarak astım, KOAH, akciğer kanseri, tüberküloz, pnömoni, pulmoner emboli, interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, pulmoner hipertansiyon, uykuda solunum bozuklukları, sigara bağımlılığı ve plevra hastalıkları gibi hastalıkları kapsamaktadır.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, 20 yatak kapasitesi ve 4 yataklı uyku ünitesi bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları Servisi özellikle kış aylarında çok daha belirgin olmak üzere yüksek doluluk oranlarına sahip bir kliniktir. Anabilim Dalı’na ait Yoğun Bakım Ünitesi bulunmamakla birlikte, kliniğe ait 6 adet non invazif mekanik ventilasyon cihazı bulunmakta ve solunum yetmezliği tanısı ile tedavi uygulanmaktadır. Göğüs Hastalıkları Servisi’nde yer alan Küçük Müdahale Ünitesi’nde; arter kan gazı, PPD testi, torasentez, kapalı plevra biyopsisi ve anti IgE uygulamaları yapılmaktadır.

Poliklinik hizmeti asistan hekim tarafından verilmekte ve o haftanın ilgili sorumlu öğretim üyesi tarafından desteklenmektedir. Acil servis ve diğer klinik bölümlere ait hasta konsültasyonları en hızlı şekilde, titizlikle değerlendirilmekte ve sorumlu öğretim üyesine danışılarak sonlandırılmaktadır. Haftanın belirli günlerinde öğretim üyeleri tarafından da poliklinik hizmeti verilmekte, randevu ile başvurmak mümkün olmaktadır.


 

Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı:

Solunum fonksiyon testi laboratuvarında; solunum fonksiyon testi ve karbonmonoksit difüzyon testi randevu gerekmeksizin günlük olarak uygulanmakta; bronş provakasyon testi ve alerji deri testi ise randevu verilerek en kısa sürede yapılmaktadır. Sonuçlar test bitiminde verilmektedir. Solunum fonksiyon testi uygulamalarına pandemi döneminde ara verilmiş, şu anda az sayıda hastada randevulu olarak uygulanmaya başlanmıştır.Uyku Ünitesi:

Uyku ünitesi; bölgedeki en kapsamlı olanaklara sahip uyku ünitelerinden biri olup, 4 yatak kapasitesi ile uyku apnesi olan hastalara kısa sürelerde hizmet verilmektedir. Uyku sırasında solunum değişiklikleri değerlendirilir (polisomnografi) ve gerekirse hastalara maske ile burundan basınçlı hava ile tedavi uygulanır.Bronkoskopi Ünitesi:

Bronkoskopi ünitesi; bekleme alanı, bronkoskopi, lokal anestezi ve derlenme odasından oluşmaktadır. Haftanın 4 gününde fiberoptik bronkoskopi işlemi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra genel ve koroner yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan ve fiberoptik bronkoskopi ihtiyacı olan hastalara portabl bronkoskop ile yatak başında girişim uygulanmaktadır. EBUS alınması ve uygulanması konusunda çalışmalar devam etmektedir.


 

Sayfa Başı


Bölüm Randevu Sistemi:

Göğüs Hastalıkları Poliklinik randevuları telefon (0 262 3037500) ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi web sitesinden internet üzerinden alınabilmektedir. Uyku Ünitesi randevuları ilgili birimden verilmektedir.


Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İletişim Bilgileri

Göğüs Hastalıkları Servisi Doktor Odası - 8946

Göğüs Hastalıkları Servisi Sekreterlik - 8948

Göğüs Hastalıkları Servisi Hemşire - 8949

Göğüs Hastalıkları Poliklinik Sekreterliği - 6513

Göğüs Hastalıkları Polikliniği – 65105-6506

Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testi Laboratuarı - 6508

Uyku Laboratuarı - 8238

Bronkoskopi Ünitesi Sekreterlik- 7927

Bronkoskopi Ünitesi - 7922 / 7925

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Haşim BOYACI (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.İlknur EGECE BAŞYİĞİT

Prof.Dr.Serap ARGUN BARIŞSayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors