KOÜ Protein Araştırmaları ve Proteomik Laboratuvarı

KOÜ Protein Araştırmaları ve Proteomik laboratuvarı (KOÜ-PAPL) 2007-2010 yılları arasında kurulmuş olup 2010 yılından bugüne değin altyapı imkanlarını geliştirilerek hız kesmeden araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Laboratuvarımızda son teknoloji cihaz ve analiz sistemleri bulunmaktadır. Özellikle 2DE-MALDI-TOF/TOF ve LC-MS/MS tabanlı proteom çalışmalarının kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesine izin veren bir laboratuvardır. Ayrıca, recombinant protein üretim çalışmalarının da yapıldığı laboratuvarımızda, E. coli’de üretilip saf olarak elde edilen proteinler antikor üretiminde antijen ve ELISA testlerinde standart olarak kullanılmaktadır. Rekombinant DNA teknolojisinin tüm gereçlerinin başarılı bir şekilde uygulandığı laboratuvarımızda hücre kültürü çalışmaları ve ökaryotik protein üretim çalışmaları da gerçekleşmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda proteinlerin hücre içi lokalizasyonları ve fonksiyonları incelenmekte, özellikle kanser proteomiği konusunda çalışmalara ağırlık verilmektedir. Son dönemde yakınsal biyotinilasyon yöntemi kullanılarak meme kanseri hücre hatlarında gerçekleştirilen çalışmalarda bazı aday biyobelirteç moleküller laboratuvarımızca geliştirilen hücre yüzey proteom analiz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Laborantımızda yapılan ARGE ve ÜRGE çalışmalarının tamamı laboratuvarın kurucu ve sorumlu öğretim üyeleri olan Prof. Dr. Murat Kasap ve Doç. Dr. Gürler Akpınar’ın denetim ve gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımıza 2023 yılı itibarı ile 2 misafir öğretim üyesi, 2 doktora öğrencisi, 4 yüksek lisans öğrencisi ve 4 Dr. Araştırma görevlisi araştırma çalışmaları yapmaktadır. Laboratuvarımız üniversitemiz Tıp Fakültesinde yapılan birçok ARGE çalışmasına destek vermekte, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, laboratuvarımız ülke genelinde protein araştırmaları yapan tüm araştırmalara hizmet bedeli karşılığı destek vermektedir. Bu hizmetlere yönelik tanıtım kataloğumuza http://proteomik.kocaeli.edu.tr/ adresinden ulaşılabilinir. Yıllık ortalama 10-12 bilimsel makaleye imza atan laboratuvarımızda, ticarileştirdiğimiz biyoteknolojik ürünler de bulunmaktadır. Laboratuvarımızda ülke genelinde proteomik alanında çalışmalar yapmak isteyen araştırmacıların eğitilmesi amaçlı sertifikalı kurslar düzenlenmektedir. Bugüne değin 10’a yakın kurs düzenlenmiş, yaklaşık 300 civarında akademisyen protein araştırmaları ve proteomik konularında eğitim görmüştür. Laboratuvarımızda gerçekleştirilen ARGE ve ÜRGE çalışmalarının yapıla bilinmesi için alınan finansal destekler TUBİTAK, MARKA, Kalkınma bakanlığı ve KOÜ-BAP birimince verilmektedir. 

 

 

 Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors