Asistanlara Yönelik 2.KPR Eğitimi Yapıldı

Fakültemiz Temel Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi Birimi (KOÜSİM)’de 22 Mayıs 2023 tarihinde Prof. Dr. Murat Pekdemir, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Daylan Koçkaya ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ulaş Özturan tarafından asistan hekimlere yönelik 2.Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim Prof. Dr. Murat Pekdemir’in gerçekleştirdiği “Hastane İçi Kardiyak Arrest Yönetimi” başlıklı sunumla başladı. Sunumda, KPR esnasında uygulanacak temel ve ileri yaşam desteği konuları hakkında bilgiler verildi. Ardından eğitimin 2. aşaması olan uygulama bölümünde katılımcılar Kalp Masajı, Hava Yolu, Defibilasyon istasyonlarında uygulamalı eğitimlere katıldılar.


 

 

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors