Depremde Kadın Olmak / Depremde Kadın Sağlıkçı Olmak

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından hazırlanan iki sunum düzenlendi. Sunumların biri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi konferans salonunda sağlık çalışanları için “Deprem” teması çevresinde “Depremde Kadın Olmak”, “Depremde Kadın Sağlıkçı Olmak” konulu sunum gerçekleştirildi.

1999 yılında deprem felaketini yaşayan, bu konuda tecrübe ve birikim sahibi olan bir şehrin üniversite kliniği olarak Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın yaptığı sunumda deprem ve diğer afetlerde kadınların ve kadın sağlıkçıların önemi ve afet sonrası zararı azaltmak için izlenebilecek politikalar üzerinde duruldu. Afetlerde kadınların erkeklere kıyasla dezavantajlı konumda olduğu ve bu dezavantajların nedenleri, erkeklere göre çok büyük oranlarda can kaybı yaşadıkları, depremi jeolojik afet olmasının yanı sıra bir sosyal afet olarak da deneyimledikleri, özellikle çadır kentlerde baş gösteren şiddet sorunları, yardıma erişimdeki adaletsizlikler, hijyen ve beslenme sorunlarının beraberinde getirdiği tıbbi durumlar, gebeliğin getirdiği riskler, sosyal rollerin kadınların üzerine etkileri, kadın sağlıkçıların yaşanan afette rolleri, kadınların sahada çalışma süreçlerinin yanı sıra planlama süreçlerine mutlaka dahil olmaları gerektiği vurgulandı. Yoğun ilgi gösterilen toplantıda katılımcılardan sunumun yararı ve benzer sunumların devam etmesi isteklerine yönelik geribildirimler alındı.


 

 
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors