“Dünya Böbrek Günü” Etkinliği

“Dünya Böbrek Günü” Etkinliği 12 Mart 2020 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Etkinlik açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Zafer Utkan, renal felaket terminolojisinin de oluşmuş olduğu afetler karşısında bilinç ve bilgi düzeyinin yükseltilmesinin gerekli olduğunu ifade ederek, mezuniyet öncesi ve sonrası sağlık personeli eğitiminin önemine değindi, her kurumun afet planının olması gerektiğini ifade ederek, afetler karşısında hazırlıklı olmanın önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü (İç Hastalıkları AD. Nefroloji Bilim Dalı) “Böbrek Hastalıklarını Nasıl Önleyelim, Nasıl Saptayalım” başlıklı sunumunda, her 6 erişkinden birinin böbrek hastası olduğunu ifade ederek, önlem olarak kan basıncı ve kan şekeri ölçümünün önemine değinerek, hastalığı önlemede bireysel önlemlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal yaklaşımın önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever (İ.Ü İç Hastalıkları AD. Nefroloji Bilim Dalı), “Afet Tıbbı / Nefrolojisi” başlıklı sunumunda, afet bölgelerinde yaşanan hastalık ve tedavi durumları ile ilgili örnekler vererek, afet ertesinde en duyarlı grubun böbrek hastalıkları grubu olduğunu ifade etti. Afetlerde alt yapı ve personel niteliğinin önemi üzerinde duran Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, afetlerde alınacak önlemler konusunda bilgilendirmede bulunarak, sağlam zemin ve bina statiğinin önemli olduğunu ifade etti.

Etkinlik bitiminde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’ e teşekkür plaketi takdim etti.  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors