Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'na TARD Denklik Belgesi


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, TARD-YEK Denklik Kurulu Değerlendirme ve Ziyaret Komitesi tarafından, 29 Haziran 2022 tarihinde ziyaret edilerek, verilen uzmanlık eğitimi, eğiticilerin bilimsel aktiviteleri, kurumun fiziksel koşulları ve sağlık hizmetinin kalitesi Ulusal standartlar kapsamında değerlendirilmiş ve TARD Denklik Belgesi almaya hak kazandığı bildirilmiştir.

Akreditasyon Değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması üzerine 03 Kasım 2022 tarihinde Antalya’da düzenlenen 56. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi sırasında, Kocaeli Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı önceki Başkanı Prof. Dr. Nur BAYKARA ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tülay ŞAHİN’e Yeterlik Belgesi TARD Başkanı Prof. Dr. Meral KANBAK ve TARD-YEK Başkanı Prof. Dr. Suna GÖREN tarafından takdim edilmiştir. 

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors