İlk Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav OSCE Tamamlandı

Fakültemizde klinik dönemlerde Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav (OSCE) uygulamalarına başlanılmıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. ile Tıp Eğitimi AD. tarafından ilk defa düzenlenen sınav yeni poliklinik binası “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı”nda 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılandırılmış Objektif Klinik sınavlar; Öğrencilerin 5-10 dakika süren ve dönüşümlü olan istasyonlarda, verilen klinik bir olguyla ilgili klinik bir beceriyi uygulamalarının beklendiği sınavlardır. İstasyonlarda tüm öğrenciler aynı becerileri uygular. Ölçmede kullanılan ölçek ve puanlama standarttır.

Öğrencilerimizin aynı anda ve standart bir süre içinde klinik senaryolarla karşılaştıkları sınav 12 istasyonda Çocuk sağlığı ve Hastalıkları AD.’ndan 34 öğretim üyesi ve Tıp Eğitimi AD.’ndan 2 öğretim üyesi ile sürdürülmüştür. Klinik dönemlerde yer alan diğer anabilim dallarında da OSCE sınavları yapılmak üzere planlamalar yapılmaktadır.  

  

  


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors