“Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme” Kursları

Eğiticilerin Eğitimi ve Akademik Gelişim Programları çerçevesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Taylan Koçkaya “Tıp Eğitiminde Klinik Dönemde Kullanılabilecek Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” başlıklı toplantıları aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirdi.İç Hastalıkları Anabilim Dalı: 02 Temmuz 2019
KBB, Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Reh. Anabilim Dalı: 04 Temmuz 2019


   

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors