Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup şu anda iki Profesör ve iki Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam dört öğretim üyesi ile hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımız bünyesinde servisimizde yataklı tedavi hizmetleri, poliklinikte ayakta tedavi hizmetleri ve laboratuvar hizmetleri sunulmakta, Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmaları yürütülmekte ve Tıp Fakültesi öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımız, 31 Mayıs 2013 tarihinde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Akreditasyon Komisyonu tarafından seçilen İHKMEYK Yürütme Kurulu’nca onaylanan Ziyaret Kurulu tarafından yapılan ziyaret sonrasında hazırlanan ve İHKMEYK Yürütme Kurulu'nca onaylanan tutanak ve raporlar, TTB-UDEK-UYEK Başkanlığınca da onaylanmış ve Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Kliniğimizde; hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlandığı 16 yatak ve ayrıca, günübirlik hastaların takiplerinin yapıldığı ayaktan paranteral antibiyotik tedavi ünitesi yer almaktadır. Ek olarak, hastanenin tüm servislerinde yatan hastaların enfeksiyon konsultasyonlarıyla takibi, antibiyotiklerin rasyonel kullanımının sağlanması ve bununla ilgili politikaların oluşturulması, özellikli hasta grubunda enfeksiyon gelişiminin önlenmesi, hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri konusunda eğitilmesinin sağlanması sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Poliklinik hizmetleri kapsamında hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması, başta Hepatit B olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıkların aşı ile önlenebilir olanlarına karşı aşı uygulamasının sağlanması, hasta ve hasta yakınlarını bulaşıcı hastalıklar konusunda daha yaygın biçimde eğitilmesi, bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasını sağlamak poliklinik hizmetlerimizin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda kendi hastalarımızın yanı sıra yoğun bakım ünitesindeki hastaların mikrobiyolojik tetkikleri ve diğer tüm servislerde yatan hastaların kan kültürü tetkikleri yapılmaktadır. Bununla birlikte, moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları da sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımız tarafından yürütülen Enfeksiyon Kontrol Komitesi hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması ve salgınların önlenmesi için gereken politikaları belirlemekte ve izlenmesi gereken yöntemlere dair talimatları hazırlamaktadır. Komitemiz ayrıca, hastane enfeksiyonu kontrol önlemleri konusunda öğretim görevlilerinin, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin bilgilendirmesine yönelik toplantılar yapmaktadır. Bunun yanı sıra Komite, hastane enfeksiyon sürveyansının yapılmasını sağlayarak, sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması için çalışmaktadır. Ayrıca, hastanemiz Sağlık Bakanlığı’nın enfeksiyon kontrol hemşiresi eğitimi için seçtiği hastanelerden birisidir. Tüm bunlara ek olarak, enfeksiyon bulaş yolunu önlemek için alınması gereken standart önlemler ve diğer enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında hastane personelinin eğitimlerinin yapılması ve sağlık çalışanlarının aşılama çalışmaları da Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesi üçüncü sınıf ve beşinci sınıf öğrencileri ve araştırma görevlisi doktorlar için eğitim verilmektedir.

Bölümümüze ulaşmak için:

0262 303 70 84

0262 303 70 50


Çalışma Alanlarımız


Eğitim Çalışmaları

Sayfa Başı


Sıkça Sorulan Sorular

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalara Bakılıyor?

Ateşi olan tüm hastalar, sarılığı olanlar, gizli sarılığı olanlar, nezle, grip, boğaz iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu, deri ve deri altı dokusunun iltihapları, diyabetik ayak enfeksiyonları, HIV/AIDS şüpheli veya tanılı hastalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tifo, dizanteri, tetanoz, kuduz şüpheli ısırıklar, iltihaplı ishaller, Kırım Kongo kanamalı ateşi olan hastalar, kene tutunmaları, tularemi gibi mikroplarla oluşan her türlü iltihabi hastalıklar. Ayrıca, sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara da hizmet verilmektedir.

Gerektiğinde Hastaneye Yatış Mümkün mü?

16 yataklı servisimize yatması gereken hastalar yatırılarak teşhis ve tedavi edilmektedir.

Özel Odanız Var mı?

İki adet tek kişilik özel odamız mevcuttur, Başhekimlikçe belirlenen bir fark ödenerek bu odalarımıza yatış mümkündür.

Sizin Bölümde Zona, Kızamık, Suçiçeği Gibi Hastalar da Yatırılıyor mu?

Son yıllarda gerçekten de erişkin yaş grubunda da suçiçeği, kızamık gibi hastalıklar görülüyor ve çocuklara göre daha seyrediyor. Tabi ki bu hastalar bizim hastamız, bulaşıcı olduğu için de başka servislerde yatması sakıncalıdır. Bu hastaların ilk muayeneleri polikliniğimizde yapılarak yatması gerekenlerin yatışı yapılır. Zona hastalığı da aynı şekilde bizim hastalığımızdır ve bulaşıcıdır, enfeksiyon hastalıkları servisinde yatması gerekir.

Gebelerdeki Enfeksiyonlara da Bakıyor musunuz? Şüpheli Hastalar Size Gelse Doğru Olur mu?

Tam da yerine gelmiş olurlar, hem gebelerdeki enfeksiyonlar, hem de bebeğe bulaşabilen enfeksiyonlar bizim uzmanlık konumuzdur.

Seyahate Gidileceği Zaman Size Gelsek Bizi Aydınlatır mısınız?

Polikliniğimize başvurarak gidilecek ülkelerde bulaşabilecek enfeksiyonlara, aşı veya ilaç tedavi önerileri ile bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Anjin, Nezle, Grip Olduğumuzda Gelebilir miyiz Size?

Bu tip hastalıkların asıl muayene yeri Enfeksiyon Hastalıklarıdır, en iyi ve doğru hizmeti alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulaşma ve korunma yöntemleri konusunda da bilgilendirilirsiniz.

İshal, Dizanteri Gibi Hastalıklarla İlgileniyor musunuz?

Mikrobik ishaller ve dizanteri enfeksiyonun başlıca hastalıklarıdır. Etkene yönelik inceleme, tanı ve tedavi bizim işimiz.


Resim Galerisi

Resim Galerisi İçin Tıklayınız...

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Sıla AKHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Birsen MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Emel AZAK KARALİ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Müge TOYGAR DENİZSayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors