2. Kocaeli Gulf Bariatric Workshop

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın düzenlediği “Uluslararası Katılımlı 2. KOCAELİ GULF BARIATRIC WORKSHOP 30 Kasım 2019 Cumartesi günü yapıldı.

Geçen yılda olduğu gibi doyurucu program, açılış konuşmaları ile başladı. İlk oturum, 5 ülkeden, konularının uzmanları yabancı konukların konuşmaları ile telekonferans seklinde oldu. Daha sonra obezitede güncel yaklaşımları konu alan konuşmalarla sabah konferansı tamamlandı.

Öğleden sonraki programda iki farklı obezite ameliyatı interaktif katılımla canlı olarak gerçekleştirildi.

Ülkemizde giderek artan sıklıkla yapılagelen obezite ameliyatlarının daha disiplinize edilmesi ve sonuçlarının amacına uygun hale gelmesi için böyle toplantıların varlığı önem kazanmaktadır.

Bu toplantıdaki bilgi alışverişleri, ameliyathanede karşılaşılacak sorunların mümkün olduğunca azalmasına yardım edecektir.

73 katılımcı ile yapılan toplantı dilek ve temennilerle son buldu.  

  

  

  

  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors