Dekanlık Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı

Fakültemiz Dekanlığı tarafından, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılına ait Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası tıp eğitimi ile ilgili genel değerlendirmeleri almak, güncel sorunları tespit etmek ve gelecek eğitim yılı programı ile ilgili öngörü edinmek amacı ile Dahili/Cerrahi/Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı başkanları, bölüm başkanları ve eğitim komisyonu başkanının katılımında düzenlenen 1-2 Aralık 2021 tarihlerindeki toplantılarda; Eğitsel, idari ve fiziki koşullarla ilgili değerlendirmeler dile getirilerek pandemi sürecinin eğitime etkileri üzerinde durulurken, yüz yüze eğitimin devamının önemli olduğu ifade edildi. Donanımsal konular ve tıbbi uygulama koşulları ile ilgili mevcut durum hakkında geri dönüşlerin yapıldığı toplantılarda ayrıca Dekanlığın, Anabilim Dallarından eğitim süreçleri ile ilgili örnekleri ve talepleri iletildi.  

  

  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors