14. Çocuk Sağlığı Toplantısı

14. Çocuk Sağlığı Toplantısı 22 Aralık 2023 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Aydoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının bu yılki ana başlığı çocuk gelişimi olarak belirlendi.

Programda Yenidoğan SMA Tarama Programı, Doç. Dr. Olcay Ünver; Nörolojik Gelişim Bozukluklarının Erken Tanısı için İpuçları, Doç. Dr. Barış Ekici; Beslenmenin Nörolojik Gelişim Üzerine Etkileri ve Çocuk Sağlığı İzleminde Multidisipliner Yaklaşım, Prof. Dr. Nalan Karabıyık; Riskli Bebek: Tanı ve Yaklaşım, Doç. Dr. Özge Serçe Pehlevan; Riskli Bebeklerde Motor Gelişimin Desteklenmesi, Dr. Gönül Acar; Riskli Bebeklerde Dil Gelişiminin Desteklenmesi, Dr.Öğr. Üyesi Merve Savaş; Gelişimsel Açıdan Riskli Bebeklerde Bütüncül İzlem, Prof. Dr. Zeynep Üstünyurt Konuk tarafından sunuldu. Toplantıya pratisyen hekimler, aile hekimleri, pedatristler ve çocuk nörologları katılım sağladı.


 


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors