Anabilim Dalı Başkanları İle Toplantı Yapıldı

Dahili Tıp Bilimleri Toplantısı:

21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, genel bir değerlendirmede bulunarak pandemi dönemindeki işleyişin yüz yüze eğitim sürecinde daha düzenli olacağına inandığını belirtti ve toplantıların verimli geçmesini diledi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) için yapılan hazırlıklar konusunun başlıklardan biri olduğu toplantıda sınavların yapılandırılmış olması, vaka temelli soruları içermesi ve asistan hekimler için öğrenim becerilerini ölçen sınavlar uygulanmasının yaygınlaştırılması dile getirildi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Yazıcı, geri bildirimlerin dikkate alındığını ifade ederek, eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak, İyi Klinik Uygulamaları ve Similasyon Merkezi’nin daha çok kullanılmasını istediklerini belirtti. Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, tezlerin yayına dönüşmesini, asistan hekimlerin yayın yapmasını istediklerini ifade etti. Acil Serviste Radyoloji bölümü kurduklarını, bilgisayarlı sınav merkezinin aktif olarak kullanıldığını söyleyerek, Dekanlık’ı özverili çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Toplantıda ayrıca, Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri tarafından mekansal ve ulaşımla ilgili talepler dile getirilirken mecburi hizmet kadrosunun açılmasının kadro açığının giderilmesi açısından olumlu olacağı bildirildi.

Cerrahi Tıp Bilimleri Toplantısı:

22 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen Cerrahi Tıp Bilimleri Toplantısı esnasında öğrenci sayısına oranla mekan yetersizliği konusunu dile getirildi. Dekan Prof. Dr. Zafer Utkan, ders düzenine dikkat edilmesi ve eğitime öncelik verilmesi konusunda talepleri olduğunu ifade ederek, motivasyonun ve idealizmi sağlamanın önemine değindi. Öğrencilerin yurt dışına çıkış taleplerinin arttığı belirtilerek bu artışın nedenlerinin belirlenmesi için geri bildirimlerin değerlendirilmesi önerildi. Öğrencilerin daha erken klinikle tanışması adına bu sene uygulanmaya başlanan “Kliniğe Giriş Program” ile ilgili görüş ve öneriler paylaşıldı.

Temel Tıp Bilimleri Toplantısı:

22 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen toplantıda PDÖ sayılarının arttırılması ve dikey entegrasyon konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Katılımcı Öğretim Üyeleri tarafından kadro açığı, laboratuvarların fiziksel ve donanımsal gereksinimleri dile getirildi. Tüketim malzemeleriyle ilgili desteğin devamı istendi.


 

 

 

 
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors