Anatomi

Genel TanıtımAnatomi bilinen en eski tıp bilimidir. İnsan anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen, diğer tıp bilim dallarının da temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Önceleri anatomi, sadece ölü anatomisi anlamında kullanılırken ve öğretimi sadece kadavraya dayanırken, günümüzdeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak klinik anatomi, cerrahi anatomi, radyolojik anatomi, kineziyoloji, biyomekanik ve yüzeyel anatomi dallarının ortaya çıkışı ile canlı insan vücudu ile bütünlük sağlamıştır.

İnsan anatomisi vücudu oluşturan birçok yapıyı ve bu yapıların birbirleri ile olan ilişkilerini inceler. Anatomi çalışmaları gross anatomi ve disseksiyondan en son yapı olan mikroskobik ve ultramikroskopik yapıya kadar birçok alt uzmanlık alanlarını içerir.


Bölümümüzde, insan vücudunu ayrı ayrı bölümler halinde inceleyen ve hekimlik için daha uygun olan topografik anatomi kullanılmaktadır. Bu bakış açısıyla, kadavra ve maket çalışmalarının yanında bilgisayar destekli teorik dersler verilmektedir.

Anabilim Dalımız tarafından, Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem II’de Anatomi dersleri, Diş hekimliği Fakültesi’nde Genel Anatomi ve Baş-Boyun Anatomisi, Sağlık YO, Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde Anatomi, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Lisans’ta Anatomi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora’da Anatomi dersleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora’da Anatomi dersleri, Sağlık MYO İş-Uğraşı Terapisi Meslek Yüksek Okulu’nun Anatomi ve Nöroanatomi derslerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir.

Bölümüzdeki Kinezyoloji ve Terminoloji üzerine çalışma yapan grubumuz alanına özgü ''Analitik ve Travmatolojik Kinezyoloji'' ve ''Tıp Terminolojisi ve Etimolojisi' kitaplarını yazmıştır. Bunun yanısıra bölümümüzde multidisipliner çeşitli uluslararası çalışmalar da ortaya konmaktadır.

Anabilim Dalımızda akademik personel olarak, 2024 yılı itibariyle 2 Profesör, 3 doktor öğretim üyesi, 2 33A Araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca 3 Tus Asistanı 10 doktora öğrencisi ve 4 Yüksek lisans öğrencisi Anabilim dalımızda eğitim görmektedir.


Sayfa Başı


Tarihçe:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof.Dr. Aydın ÖZBEK tarafından kurulmuştur. 2012 yılından itibaren Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Tuncay ÇOLAK öncülüğünde ve yetiştirdiği öğretim üyeleri ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyon:

 • Anatomiyle ilgili her alanda, yeterli donanıma ve günümüzün bilimsel şartlarının gerektirdiği özelliklere sahip, bilim uzmanlarını yetiştirmek,
 • Tıp Fakültesinin, toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen yetkin hekimler yetiştirme misyonuna uygun faaliyette bulunmak,
 • Gerek Anatomiyle, gerekse de yakın ilişkide olduğu diğer bilim dallarıyla ilgili, evrensel bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak,
 • Genellikle statik bir bilim dalı olarak algılanan Anatomi’ ye, dinamik bir bakış açısı getirmek,
 • Akademik olarak anatomi'ye hakim bilim insanı yetiştirmek,
 • Anatomi alanında ve Kinesiyoloji alanında referans merkezi olmak,
 • Anatomi bilgisine ihtiyaç duyan her paydaşımıza, güncel, evrensel, güvenli ve detaylı bilgileri sunmaktır.

Vizyon:

 • Genel Anatomi bilgisine sahip konusunda yetkin akademisyenliğe uygun etik değerlere saygılı kişiler yetiştirmek,
 • Yakın bir gelecekte Anatomiyle ilgili alt dallardan birinde, örneğin Kinesiyoloji alanında sadece ülkemizde değil, dünyada da referans merkezi haline gelmek,
 • Alanında bölgesel ve evrensel saygınlık kazanacak derecede bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip olmak ve bu doğrultuda öğrenci yetiştirmektir.

Araştırma ve Eğitim Olanakları:

Anatomi laboratuvarımızda 7 adet formaldehitli, 1 adet plastine, 1 adet fresh büst tipi kadavra, 14 adet kafa, birçok piyes(organ), çok sayıda kemik ve maket bulunmaktadır. Havadaki formaldehit yoğunluğunu ölçen elektronik bir cihaz ile deneyler için gaz sızdırmaz bir kafes bulunmaktadır. Deney hayvanları için bir kafes ve kafa travması oluşturma cihazı da mevcuttur. Kocaeli Üniversitesi İyi Hekim Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi bünyesinde bulunan 40 kişi kapasiteli salonda Vived Anatomy yazılımı ile öğrencilerimize üç boyutlu Anatomi eğitimi sunulmaktadır.

Araştırma Konuları ve Projeler:

 • Sinir ileti hızı çalışmaları
 • Kafa travmasının etkileri
 • Kineziyoloji çalışmaları
 • Sporcu çalışmaları
 • Formaldehitin yan etkileri
 • Deney hayvanları üzerine çalışmalar
 • Antropometrik çalışmalar
 • Anatomi eğitim ve öğretimi ile ilgili çalışmalar

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Tuncay ÇOLAK  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Belgin BAMAÇ

Dr.Öğr.Üyesi Ayla TEKİN ORHA

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖRS

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Deniz YENERSayfa Başı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors