Yaz Stajı


KLİNİK ÖNCESİ DÖNEM ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ STAJI PROGRAMI

Tıp eğitimi programlarının hedefine ulaşması için teorik bilginin beceri ve tutumla tamamlanması çok önemlidir. Oysa tıp fakültelerinde genellikle klinik öncesi dönemde yoğun bir teorik bilgi yükü varken, eğitim süreci içinde uygulamalara ayrılan süre daha azdır. Bu durum edinilen teorik bilginin kalıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Fakültemiz klinik öncesi dönem öğrencilerimize ilgi duydukları alanda gözlem ve uygulama yapma olanağının tanınması amacıyla 2013-2014 eğitim yılından itibaren yaz stajı eğitim programı başlatılmıştır. Ayrıca bu program; öğrencilerimizin erken dönemlerinden itibaren iyi hekimliği amaçlamaları, edindikleri temel tıp bilgilerinin dâhili/temel/cerrahi bilimlerle güçlü bağını kavramaları, ilgi duydukları bilim alanının iklimini gözlemlemeleri ve çalışanları ile yakınlaşmaları, hasta-hekim-hasta yakını iletişimini gözlemeleri, kazanmaları gereken mesleki yeterlilikleri yaşayarak, algılayarak öğrenmeleri konusunda sınavdan geçmenin ötesinde motivasyon kazanmaları için önemli bir fırsat yaratmaktadır.


Yöntem

Stajlar dönem I, II ve III’ ün sonunda en az 15 iş günü olmak koşuluyla, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, yaz tatilinde yapılır. Öğrencinin talebi doğrultusunda uzatılabilir. Devlet yurdunda kalan öğrencilere bu dönemde yurtta kalma olanağı iletişime geçilerek sağlanmaktadır. Stajlar, klinikler, klinik laboratuvarları ve temel bilimlerde yapılabilir. Yoğun bakımlar ve ameliyathanelerde staj yapılamaz. Öğrenciler stajda beyaz önlük giymek, hekim saygınlığına ve devlet memuruna uygun kıyafette olmak ve kendilerine verilecek kimlik kartını takmak zorundadır. Staj öncesi yerleştirmede belli kliniklerde öğrenci yoğunluğu olması durumunda, görevli öğretim üyeleri danışmanlığında öğrencinin de isteyeceği başka bir bölümde staj yapılması mümkündür. Staj sırasında ilgili anabilim dalında, anabilim dalının belirlediği şekilde her öğrencinin danışman öğretim üyesi olacak, öğrenciyi yönlendirecek ve devamını denetleyecektir. Stajda devam zorunludur. Staj sırasında öğrencilerden gözlemcilik dışında uygun hizmetlere yardımcı olmaları, yapılan araştırmalarda ve tıp ile direk ilgili toplumsal duyarlık projelerinde görev almaları istenebilir. Staj sonunda öğrencilerin geri bildirim tarzında yazılı bir rapor teslim etmeleri (stajla ilgili olumlu ve olumsuz deneyimler, öneriler ve staj sırasında onları en çok etkileyen olgu veya olay) istenmektedir. Gönüllü yaz stajı başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin tercih ettikleri bilim dallarına yerleştirilme işlemleri not ortalamaları dikkate alınarak bilgisayar programı ile yapılmaktadır.Yaz Stajları

2022-2023


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2021-2022


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2020-2021


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2018-2019


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2017-2018


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2016-2017

2016-2017 dönemi yaz stajına başvuran toplam öğrenci sayısı 100 olarak gerçekleşmiştir. Anabilim dalları tarafından belirlenen yaz stajı toplam kontenjanı 264`tür. Staja öğrenci kabul eden anabilim dalları listesi aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerin %99.2`si tercih ettikleri anabilim dallarında yaz stajı yapmaya hak kazanmışlardır.


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2015-2016

2015-2016 dönemi yaz stajına başvuran toplam öğrenci sayısı 82 dir. Başvuran öğrencilerin 21`i 1.sınıf, 36`sı 2. sınıf, 22`si 3.sınıf, 3 tanesi ise 4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %99.8`i tercih ettikleri anabilim dallarında yaz stajı yapmaya hak kazanmışlardır. 2015-2016 yaz döneminde staj yapan öğrencilerin isimleri ve ilgili AD listesi aşağıda yer almaktadır.


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2014

2013-2014 dönemi yaz stajına başvuran toplam öğrenci sayısı 145 olarak gerçekleşmiştir. Başvuran öğrencilerin 44`ü 1.sınıf, 52`si 2. sınıf, 46`sı 3.sınıf, 3`sı ise 4. sınıf öğrencisidir. Anabilim dalları tarafından belirlenen yaz stajı toplam kontenjanı 302`dir. Staja öğrenci kabul eden anabilim dalları listesi aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerin %99.3`ü tercih ettikleri anabilim dallarında yaz stajı yapmaya hak kazanmışlardır.


Yerleştirme sonuçları için tıklayınız...

2013

Anabilim Dalı Kontenjan Yerleşen Sayısı
Acil Tıp 9 9
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 30 27
Gastroenteroloji 6 6
Genel Cerrahi 6 6
Kalp Damar Cerrahisi 12 12
Kardiyoloji 8 8
KBB Hastalıkları 6 6
Nefroloji 4 4
Nöroloji 6 6
Nükleer Tıp 6 4
Radyoloji 22 22
Tıbbi Mikrobiyoloji 5 5
2013 dönemi yaz stajına başvuran toplam öğrenci sayısı 138 olarak gerçekleşmiştir. Başvuran öğrencilerin 31`i 1.sınıf, 62`si 2. sınıf, 39`u 3.sınıf, 6`sı ise 4. sınıf öğrencisidir. Anabilim dalları tarafından belirlenen yaz stajı toplam kontenjanı 120`dir. Staja öğrenci kabul eden anabilim dalları listesi aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerin %96`sı tercih ettikleri anabilim dallarında yaz stajı yapmaya hak kazanmışlardır.


Yerleştirme istatistikleri için tıklayınız...


Yerleşenlerin listesi için tıklayınız...Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors