Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi

  

Günümüzde sağlık hizmetleri, modern teknoloji ve dijital yaşamın getirdiği olanaklar sayesinde farklı bir yapı kazanmaktadır. Özellikle, görsel dokümanların sağlık alanında kullanımı son 20 yıl içerisinde teknolojinin getirdiği olanaklar ile iyice artmıştır. Tıp fakültesi eğitimi ve akademik çalışmalarda da görsel dokümanlar aynı şekilde kullanıma girmiş ve temel destek haline gelmiştir.

Görsel dokümanlar, tıp sekteründe iki grup altında kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi tıbbi fotoğraflama, ikincisi ise tıbbi videografidir. Her iki kol da aslında birbirine bağlı ve ortak kuralları olan tekniklerdir. Günümüzde tıbbi görsel dokümanlar özellikle eğitim alanında, hasta takiplerinde, hastane arşivlerinde, adli tıp konularında, yeni teknik ve tıbbi ürünlerin öğretilmesinde geniş yer tutmaktadır. Ayrıca, akademik hayatta da bilimsel yayınlarda tıbbi görsel dokümanlar uluslararası literatürde ön plana çıkmaktadır. Özellikle tıp fakültesi lisans eğitimi, asistan eğitimi, uzmanlık eğitimi açısından tıbbi görsel dokümanlara dayalı kaynaklar ön planda kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe ve tıpta vazgeçilmez haline gelen tıbbi görsel dokümanlara, her branşta ayrı ayrı ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle tüm cerrahi branşlarda, dermataoloji, anatomi gibi branşlar başta olmak üzere, her branşın temel dayanağı haline gelmiştir.

Eskiden her hastanenin ayrı bir tıbbi fotoğrafçısı vardı. Bu kişi, ihtiyaç duyulduğu zaman davet edilir, ameliyathanede veya kliniklerde hasta veya doku çekimlerini yapar, bunların banyolama işlemlerini yapar ve kullanım için hekime teslim ederdi. 2000’li yıllar ile dijital teknolojinin gelişimi ve herkesin kolaylıkla dijital kamera ve kamerası olan mobil cihazlara ulaşmasıyla, bu hastane fotoğrafçılığı mesleği kaybolmuş ve her sağlık çalışanı kendi görsel dokümanını kendisi elde etmeye başlamıştır. Tabii, bu da fotoğraf bilgisi yeterli olmayan kişilerin bu görüntüleri üretmesi ve kullanmasını ortaya çıkarmıştır. Sonuçta, kalitesi düşük, medikolegal konulardan uzak, akademik değeri az görüntülerin ortaya çıkması başlamıştır.

Bu konudaki eksiklikleri ortadan kaldırmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi oluşturulmuştur. Bu birimin amacı, günümüzde tıp eğitimi ve akademik alanlarda kullanılan tıbbi görsel dokümanların daha kaliteli ve akademik anlamda etkili olabilmesi için sağlık personeli ve hekimlere eğitim vermek, dokümanların teminine bilimsel kurallara uyarak destek sağlamak ve konu ile ilgili bilimsel yayınların yazılmasını sağlamaktır.

Bu biriminin işleyişinin devamını sağlamak, özellikle eğitim ve akademik alanlarda hem ulusal hem de uluslararası literatüre katkı sağlayarak, akademik açıdan ülkemizi daha üst seviyelere yükseltmek ve elde edilecek tıbbi görsel dokümanların arşivlenmesini sağlamak için, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nden teknik danışmanlık alınarak, Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi bünyesinden bir Tıbbi Fotoğraf ve Video Çekim Stüdyosu kurulmuştur. Fujifilm Kocaeli Showroom ve Gölcük Rotary Kulübü destekleriyle en son teknoloji ekipmanlarla donatılmış olan Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi hem tıp fakültemize, hem de destek almak isteyen fakültemiz dışından tüm hekim ve akademisyenlere hizmet vermeye başlamıştır.

İLETİŞİM İÇİN:

Dr. Öğrt. Üyesi S. Ata GÜLER

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi Sorumlusu

drsataguler@icloud.com

+90(505) 3935240Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors