Ölçme Değerlendirme Kursu Yapıldı


Eğiticilerin Eğitimi amacıyla planlanmış olan “Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme” Kursu 22 Mayıs 2019 tarihinde Tıp Fakültesi Eğitim Bloğu’nda 40 öğretim üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

Kursa eğitmen olarak, Acıbadem Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalından Doç.Dr. Melike Şahiner ve Doç.Dr. Levent Altıntaş katılmışlardır. Kursun sonunda katılımcı öğretim üyelerine kurs katılım sertifikası verildi.


Program
09.30-10.15

Kursun Amacı ve Tanışma
Eğitimden katılımcıların beklentilerinin alınması
Eğitimin Amaç ve Hedeflerinin Tanıtımı
Neden Ölçme değerlendirme yapıyoruz? Eğitimdeki önemi ve değeri nedir?

10.30-11.15
Ölçme ve değerlendirme kavramlarının tartışılması
Ölçme Değerlendirmede kullanılan yöntemlerin tanıtılması (ÇSS Analizi, CORE ve OSCE vb)
Etkin bir ölçme değerlendirme yönteminin sahip olması gereken özellikler
Miller Piramidi ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesindeki önemi

11.30-12.30
Çoktan seçmeli sınavlar çeşitleri temel özellikleri ve kullanım alanları
Çoktan seçmeli soru hazırlamada dikkat edilmesi gereken kuralların tartışılması
Öğrenci Bakışıyla sınavlar nasıl olmalı?
Soru ve sınav analizlerinde kullanılan yöntemlere genel bir bakış

12.30-13.30 Öğle Arası

13.30-14.15 (Uygulama ve Tartışma)
Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Planlanması Nasıl Olmalıdır?
Hangi Yöntemleri Kullanmalıyım? Neden?
Yöntemlerin Uygulanabilirliği ve Yararlılığı

14.30-15.15 (Workshop)
Çoktan seçmeli sınavlar ve kullanılan soru tipleri

15.30-16.15
Programın Değerlendirilmesi ve Kapanış

Eğitmenler:
Doç.Dr. Melike Şahiner (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç.Dr. Levent Altıntaş (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı)

Öğrenciler Adına Konuşmacılar
Beyza Nur Coşğun (Tıp Fakültesi Dönem III) ve İrem Güger (Tıp Fakültesi Dönem IV)

Kurs Organizasyonu:
Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors