Harvard Değişim Programı: Projeler Değerlendirildi

Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan akademik Jüri tarafından projelerinin değerlendirilmeleri sonucunda Harvard Değişim Programı ile Harvard Üniversitesi’ne gönderilerek ödüllendirilecek fakültemiz öğrencileri ve proje danışmanları olan Öğretim Üyelerine başarı belgeleri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Dilek Bayramgürler ve Prof .Dr. Hüsnü Efendi tarafından 5 Şubat 2019 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte verildi.

Etkinlikte ayrıca geçen yıl - Harvard Üniversite sinde eğitim hakkı kazanan fakültemiz öğrencileri izlenimlerini paylaştılar.  

  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors