Çalıştay Raporu ve Sunumları 9-10 Mayıs 2013

Geçen Çalıştaydan Bugüne

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı (8-9 Mayıs 2013) Raporu
Dönem II Öğrencileri Sunumu
Dönem IV Çalıştay Raporu
Dönem V Çalıştay Raporu
Dönem VI İntern Temsilcileri Sunumu
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sunumu
Prof.Dr. Bahar MÜEZZİNOĞLU Sunumu
Doç.Dr. Nadi BAKIRCI Sunumu (Topluma Dayalı Tıp Eğitimi)
Yar.Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ Sunumu (Öğrenci Bilgi Sistemi)
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Programı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors